Ook CD&V heeft kritiek op plan van Bart Somers: “Keizer-koster ontkent de West-Vlaamse realiteit”

Bron © BELGA

Bart Somers Foto: luc daelemans

CD&V is het niet eens met de plannen van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) om de 300 Vlaamse gemeenten in te delen in dertien regio’s. “Schijnparticipatie” noemt de partij het. Bij Open VLD reageert men verbaasd op de kritiek: “Dit werd afgesproken binnen de schoot van de Vlaamse regering”, klinkt het.

Somers stelde in oktober vorig jaar een kaart voor waarop de 300 Vlaamse gemeenten worden ingedeeld in dertien regio’s. Die moeten bestuurlijke versnippering tegengaan en komaf maken met het kluwen van lokale samenwerkingen bestaande uit afvalintercommunales, CAW’s, politiezones of hulpverleningszones.

Dat plan werd eerder al terughoudend onthaald door de gouverneurs van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Nu reageert ook CD&V afwijzend, bij monde van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez. “Ik ben voor regiovorming, het klopt dat gemeenten vandaag in een kluwen van samenwerkingsverbanden verwikkeld zitten”, zegt Warnez aan De Standaard. “Maar Somers handelt in dit dossier als een keizer-koster. Als hij het echt meent dat hij de regio’s van onderen uit wil opbouwen, gedragen door de lokale besturen, zoals trouwens in het regeerakkoord staat, houdt hij rekening met onze opmerkingen. Wat nu gebeurt is schijnparticipatie.”

De CD&V’er kant zich in het bijzonder tegen de plannen om West-Vlaanderen op te delen in drie regio’s (Westhoek, streek rond Kortrijk en regio Oostende-Brugge). Hij vreest dat Somers daarmee te veel redeneert vanuit de Antwerpse situatie en de West-Vlaamse identiteit ontkent.

Open VLD: “Verbaasd over kritiek”

“Ik ben verbaasd over de kritiek van Warnez op de aanpak van de regiovorming van Bart Somers”, reageert parlementslid Tom Ongena van Open VLD. “Die aanpak, waarbij hij een voorstel van indeling doet en daarover dan de burgemeesters om advies vroeg, werd afgesproken binnen de schoot van de Vlaamse regering. De adviezen zijn intussen binnen en op basis daarvan zal nu een nieuw voorstel worden opgemaakt en besproken. Dit bestempelen als ‘keizer-koster’-aanpak is de wereld op zijn kop: er is geen dictaat van bovenaf, maar juist veel ruimte voor inspraak.”

Warnez wil dat heel West-Vlaanderen als een regio wordt beschouwd, met daarin enkele subregio’s. Volgens Ongena is dat een nogal doorzichtige poging om het provinciale niveau weer te versterken.

Door jvh
AANGERADEN