Zij strijden tegen de nieuwe eindtermen: “Algemene vorming? Ze hebben juist gekozen een stiel te leren”

Zij strijden tegen de nieuwe eindtermen: “Algemene vorming? Ze hebben juist gekozen een stiel te leren”

“Dit stort ons onderwijs in chaos.” En: “Totaal ongehoord”. Vanuit politieke hoek komt veel onbegrip voor de aanval van het katholiek onderwijs op de nieuwe eindtermen voor het derde tot zesde middelbaar. In het veld zelf is de ongerustheid over die nieuwe leerstof nochtans groot. Een directeur van een nijverheidsschool en een leraar van een jezuïetencollege vertellen waarom zij voluit voor de vernietiging van de nieuwe eindtermen gaan. “Het zijn de leerlingen die straks de dupe zijn.”

“Algemene vorming? Ze hebben er net voor gekozen om een stiel te leren”

Eric Bogaerts (57) is directeur van Don Bosco in Helchteren, een school met technische en beroepsrichtingen. “Straks hebben we geen ...

AANGERADEN