Hoe overleven de bibliotheken de coronacrisis? “In de bib is alle beleving weggevallen”

  • Hoe overleven de bibliotheken de coronacrisis? “In de bib is alle beleving weggevallen”
    “We hebben minder bezoekers, maar meer uitleningen”, zegt Nelle Duerinck, bibliothecaris in Hoogstraten.
Balen / Arendonk / Hoogstraten / Kasterlee -

Door de strikte coronaregels zijn bibliotheken vandaag uitleenfabriekjes geworden. “We snakken ernaar om onze leescafés en auteurslezingen terug te mogen opstarten”, zo luidt het bij vier Kempense bibliothecarissen. Met de teruglopende bezoekersaantallen blijkt het nog mee te vallen. En terwijl het uitlenen van reisboeken logischerwijze volledig is stilgevallen, blijken dikke romans meer succes te kennen.

Zelf bezoeken we nog wekelijks de bibliotheek van ons dorp. Vooral tijdens de avonden telden we maar een handvol bezoekers die met ons langs de rijen boeken struinden of in de leeszaal kranten of magazines ...

    AANGERADEN