Vorig jaar 134 doden en 10.000 gewonden minder in verkeer, wel stijging aantal fietsdoden

 

 ©  Shutterstock

Bron: BELGA

Het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen is vorig jaar met 22 procent gedaald ten opzichte van 2019. Er vielen 484 doden, of 134 minder dan in 2019 (618). Het aantal gewonden daalde met 23 procent: van 46.785 naar 36.266 in 2020. Er waren verder een vijfde minder letselongevallen: 29.945 tegenover 37.383 in 2019. Die dalingen zijn te wijten aan de coronamaatregelen die een grote invloed hadden op onze verplaatsingen, zeker in de maanden april en november. Dat leert de verkeersveiligheidsbarometer 2020 van Vias Institute.

De nationale doelstelling om het aantal verkeersdoden te halveren tussen 2010 en 2020 is niet bereikt. “We komen uit op een daling van 40 procent”, rekent Vias voor dat wijst op enkele tendensen die in de gaten moeten gehouden worden. “Zo was er in Vlaanderen een lichte stijging van het aantal fietsdoden en was de ernst van de ongevallen op de snelwegen het hoogste van de afgelopen tien jaar.”

Wanneer de statistieken maand per maand vergeleken worden met die van 2019, valt het groot verschil op in maart en april, tijdens de eerste lockdown, en in november en december, na de invoering van de avondklok. In september waren er ongeveer evenveel doden en gewonden in 2020 dan in 2019.

In Vlaanderen daalde het aantal doden met 19 procent (van 304 naar 247 doden). Wallonië kende een daling van 24 procent (van 295 naar 223) en in Brussel was er een daling van 26 procent (van 19 naar 14). Dat zijn laagterecords voor de drie gewesten, onderstreept Vias.

Lichte stijging in Oost-Vlaanderen

Het aantal verkeersdoden daalde het meest in Limburg (-19 doden, van 57 naar 38). In Antwerpen waren er 16 verkeersdoden minder te betreuren. In Vlaams-Brabant vielen er 18 doden minder, in West-Vlaanderen was er slechts een kleine daling van 56 naar 51 doden, maar dat is wel een laagterecord. Enkel in Oost Vlaanderen is een zeer lichte stijging van het aantal verkeersdoden van 66 naar 67.

Het aantal letselongevallen liep in alle provincies stevig terug. Oost-Vlaanderen en Antwerpen (-21%) kenden de grootste daling. Maar ook in Vlaams-Brabant (-19%), Limburg (-17%) en West-Vlaanderen (-16%) was de terugloop aanzienlijk.

Fietsdoden

In Vlaanderen was er een kleine stijging van het aantal doden in ongevallen met een bestelwagen: van 27 naar 30. Ook het aantal fietsdoden steeg licht: 71, of drie meer dan in 2019. De stijging situeert vooral bij fietsers ouder dan 70 jaar die met een elektrische fiets op pad zijn. Vorig jaar vielen in die leeftijdscategorie 16 verkeersdoden, een jaar eerder waren er dat negen.

De opmars van de e-bike vertaalt zich in de statistieken. Het aantal letselongevallen in Vlaanderen met een klassieke fiets daalde met 11 procent, bij de elektrische fietsen tekende Vias een stijging van 5,5 procent op.

In Brussel was er een stijging (+ 13%) van het aantal letselongevallen. Voor het eerst werden daar meer dan 1.000 letselongevallen genoteerd (1.115). Positief is wel dat daarbij geen enkele fietser om het leven kwam.

Minder verkeer, harder rijden

Omdat er minder verkeer was, hebben sommige bestuurders in 2020 harder gereden. Dat had een negatieve impact gehad op de ernst van de ongevallen. Zo was de ernst voor de ongevallen op de autosnelwegen het hoogst van de afgelopen tien jaar. Vias registreerde 42 doden per 1.000 letselongevallen in 2020 tegenover een gemiddelde van 32 doden per 1.000 letselongevallen de voorbije jaren.

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) kondigt voor het tweede semester de organisatie van een Staten-Generaal voor de verkeersveiligheid aan. “Om mee te bouwen aan de oplossingen die in de toekomst onze wegen veiliger kunnen maken. Meer respect tussen alle weggebruikers is daarbij een sleutelwoord voor een betere mobiliteit.” Hij wil op het vlak van verkeersveiligheid vooruitgang boeken door meer controles en een verbeterde sensibilisering voor de grootste risico’s in ons verkeer.

LEES OOK

Nu in het nieuws