Bart Lagae

“Anderlecht werd op een geslepen manier uitgekleed door figuren die een persoonlijke agenda volgden”

 

Hoofdpunten