Ontdekte brieven suggereren dat Hitler sterk werd beïnvloed door zijn vader

Bron © BELGA

Adolf Hitler Foto: rr

De vader van Adolf Hitler overschatte net als zijn zoon ruimschoots zijn eigen capaciteiten en autodidactische kennis. Dat blijkt volgens de Oostenrijkse historicus Roman Sandgruber uit enkele brieven van Alois Hitler, die op een zolder in Oostenrijk werden ontdekt.

Sandgruber, die maandag een boek publiceerde met zijn bevindingen, analyseerde 31 tot hiertoe onbekende brieven die Alois Hitler schreef aan een man die hem een boerderij had verkocht in het Oostenrijkse dorp Hafeld. Een afstammeling van die man was vijf jaar geleden gaan aankloppen bij Sandgruber en vertelde hem over de brieven die ze onder het dak van haar huis had aangetroffen.

De getypte pagina’s lijken erop te wijzen dat de vader van Hitler, een douanebeambte, een betweter was. Alois Hitler “wilde altijd al een erudiete landeigenaar zijn, verheven boven alle anderen”, aldus Sandgruber. Vader en zoon hadden beiden een afkeer van de autoriteiten en deelden ook antireligieuze gevoelens.

In zijn Duitstalige boek, waarvan de titel zich laat vertalen als “Hitler’s vader. Hoe de zoon een dictator werd”, stelt Sandgruber dat Hitler al van jongs af aan in Opper-Oostenrijk het antisemitisme aanhing. Daarmee betwist hij de aanname dat de overleden dictator pas na zijn verhuis naar Wenen haatgevoelens ten aanzien van joden ontwikkelde. Uit de originele versie van een biografie door een tienervriend van Hitler, August Kubizek, blijkt dat Hitler zich amper twee maanden na zijn aankomst in de Oostenrijkse hoofdstad al aansloot bij een antisemitische club.

AANGERADEN