Leerkrachten kunnen sneller vastbenoemd, maar ook sneller ontslagen worden: “Er sneuvelen enkele heilige huisjes”

(themabeeld) Foto: An Nelissen

Leerkrachten die zwak presteren zullen binnenkort sneller kunnen worden ontslagen. Tegelijkertijd zullen startende leerkrachten dubbel zo snel een vaste benoeming kunnen krijgen. Dat blijkt woensdag uit een akkoord tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijspartners. “Er sneuvelen enkele heilige huisjes”, aldus de minister, die spreekt over een “moeilijk dossier”.

Scholen hebben op dit moment niet de juiste instrumenten om een modern personeelsbeleid te voeren. Zo kunnen ze getalenteerde en gemotiveerde starters niet aan zich binden omdat beginnende leerkrachten veel dienstanciënniteit moeten opbouwen vooraleer ze vastbenoemd worden. Er is bovendien geen goed systeem van beoordeling, zodat beginnende leerkrachten niet te horen krijgen welke werkpunten ze nog hebben. Scholen zijn verplicht om elk personeelslid om de vier jaar te evalueren, maar het is vooral een papieren verplichting. Het is in de praktijk haast onmogelijk om een vastbenoemde leerkracht te ontslaan. Om die reden is er, na uitgebreid overleg tussen minister Ben Weyts, de koepels (KathOndVla, GO!, OVSG, POV en OKO) en de onderwijsvakbonden (COC, COV, ACOD en VSOA), een akkoord gekomen over hervormingen rond de vaste benoeming en de evaluatie van leerkrachten.

Makkelijker evalueren

Volgens de huidige regelgeving kunnen schooldirecties een vastbenoemde leerkracht pas ontslaan na twee negatieve evaluaties. Tussen de twee evaluaties moet de leerkracht minstens twaalf maanden gewerkt hebben. Uit het akkoord blijkt nu dat het mogelijk zal zijn om korter op de bal te spelen: het tweede evaluatiegesprek kan al plaatsvinden vier maanden na het eerste gesprek, in plaats van pas na twaalf maanden. Ook de minimale termijn waarna een school een slecht presterende leerkracht kan ontslaan, zakt van drie naar één jaar.

De evaluatieprocedure wordt ook aangepast voor beginnende leerkrachten. Zij zullen aan het einde van elk schooljaar een beoordeling krijgen, zodat ze weten wat hun werkpunten zijn. “Zo weten ze waar ze aan toe zijn, welke punten beter kunnen en wat ze goed doen. Ook weten ze zo na maximaal 3 jaar of ze echt een toekomst hebben in het onderwijs”, zei minister Weyts tijdens de virtuele persconferentie.

Leerkrachten kunnen sneller vastbenoemd, maar ook sneller ontslagen worden: “Er sneuvelen enkele heilige huisjes”
Ben Weyts: “Er sneuvelen enkele heilige huisjes”

Sneller vastbenoemd

Leerkrachten kunnen binnenkort ook sneller vastbenoemd geraken. Al na 290 dagen - in de praktijk een volledig schooljaar - kunnen ze zicht krijgen op een vaste benoeming en na 360 dagen effectief vastbenoemd worden. Nu kan dat pas na 690 dagen.

“Sommige leerkrachten die vastbenoemd zijn voelen zich onaantastbaar en dat kan de sfeer volledig verpesten, voor andere enthousiaste leerkrachten voelt een vaste benoeming onbereikbaar”, zei minister Weyts nog. “Die tweede groep willen we behouden, die eerste groep niet.”

Daarmee hoopt de minister het lerarenberoep opnieuw aantrekkelijker te maken. “Er sneuvelen enkele heilige huisjes om maximaal plaats te maken voor een modern schoolbeleid, betere waardering voor jongere leerkrachten, betere evaluaties en de mogelijkheid om op te treden tegen enkelingen die niet goed functioneren. Dit zijn stappen vooruit.”

Door evdg
AANGERADEN