Commissie wil Europa beter leren omgaan met “onvermijdelijke gevolgen” van klimaatverandering

Bron © BELGA

Foto: REUTERS

De Europese Commissie schakelt een versnelling hoger om alle geledingen van de samenleving en de economie te laten omgaan met de klimaatverandering. Omdat zelfs een abrupte, totale stop van de uitstoot van broeikasgassen de impact van een veranderend klimaat niet meer kan tegenhouden, moeten nationale, regionale en lokale besturen, bedrijven en burgers beter weten waar ze aan toe zijn. De nieuwe strategie van de Commissie past in de voorbereiding van de COP26-klimaattop in Glasgow, die op 1 november van start gaat.

“De Covid-19-pandemie heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: een ontoereikende voorbereiding kan vreselijke gevolgen hebben”, zei Frans Timmermans, als vicevoorzitter van de Commissie bevoegd voor het Europees klimaatbeleid, woensdagmiddag. “Er is geen vaccin tegen de klimaatcrisis, maar we kunnen de crisis wel bestrijden en ons voorbereiden op de onvermijdelijke gevolgen ervan.”

Aan de hogere frequentie en de toegenomen intensiteit van extreme fenomenen als hittegolven, bosbranden, orkanen en schorskeverplagen die tot het grootschalige afsterven van bossen leiden, is te zien dat de impact van de klimaatverandering al een realiteit is. Nu al worden de economische verliezen die hierdoor veroorzaakt worden over de hele Europese Unie op meer dan 12 miljard euro per jaar gerekend. Als de aarde met 3 graden Celsius zou opwarmen ten opzichte van het pre-industriële niveau zou Europa met een jaarlijks verlies van minstens 170 miljard euro worden geconfronteerd. Maar behalve de economie, heeft ook de gezondheid en het welzijn van de Europeanen onder de klimaatverandering te lijden. Zo was de dodelijkste natuurramp wereldwijd in 2019 de hittegolf in Europa, die 2.500 doden maakte.

Voorbereidingen versnellen

Het is dan ook de hoogste tijd dat de voorbereidingen op de klimaatverandering versneld en verdiept worden, vindt de Commissie. Haar strategie creëert geen nieuwe doelstellingen, maar wil in de eerste plaats de beschikbare wetenschappelijke gegevens zo breed mogelijk ter beschikking stellen. Alle besturen en organisaties zouden zo concrete plannen moeten opmaken die aangepast zijn aan hun specifieke noden. Van het reeds bestaande Climate-ADAPT wil de Commissie het Europese kennisplatform ter zake maken, dat als inspiratiebron voor maatregelen kan dienen en dat een overzicht geeft van alle kosten en voordelen.

Aan de nieuwe strategie is ook een internationaal luik verbonden. De Commissie stelt voor de financiële middelen voor maatregelen buiten de Europese grenzen op te trekken, met bijzondere aandacht voor Afrika en kleine insulaire ontwikkelingslanden.

AANGERADEN