Leerkracht sneller vastbenoemd, maar ook sneller ontslagen: gaat dit ons onderwijs verbeteren?

Leerkracht sneller vastbenoemd, maar ook sneller ontslagen: gaat dit ons onderwijs verbeteren?

Foto: Hollandse Hoogte / Dolph Cantrijn

Een leerkracht die goed functioneert, krijgt in de toekomst sneller werkzekerheid. Wie slecht functioneert, krijgt begeleiding en kan ook makkelijker ontslagen worden als er geen verbetering komt. Zo wil onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) de job van leraar aantrekkelijker maken en de kwaliteit van het onderwijs opkrikken.

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA)
Een beter personeelsbeleid dus, voor meer onderwijskwaliteit

Op dit moment verlaat 37 procent van de beginnende leerkrachten binnen de 5 jaar het onderwijs, vooral door gebrek aan stabiliteit. “Door de onzekerheid verliezen we veel goede mensen. Sommige leerkrachten ...

AANGERADEN