Grondwettelijk Hof vernietigt bepalingen vreemdelingenwet

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Het Grondwettelijk Hof heeft een aantal bepalingen vernietigd van twee wetten van eind 2017 die de vreemdelingenwet aanpassen in uitvoering van Europese richtlijnen.

Avocats.be, de orde van Franstalige en Duitstalige balies, en een aantal ngo’s waaronder de Liga voor Mensenrechten en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, waren naar het Grondwettelijk Hof gestapt tegen de bepalingen uit de wetten van 21 november en 17 december 2017.

Avocats.be meende dat de belangen van de advocaten geschaad werden door de kortere termijnen en complexere procedures en dat de belangen van de rechtzoekende aangetast werden door het terugschroeven van de procedurele garanties voor asielzoekers en het uitbreiden van de detentie van asielzoekers.

Het Grondwettelijk Hof gaf de klagers gedeeltelijk gelijk en annuleerde een aantal bepalingen uit de twee wetten, die de vreemdelingenwet van 1980 aanpaste.

Voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi toont dit arrest het belang van goede en duidelijke wetgeving aan. “Daarom maak ik werk van een Migratiewetboek dat eenheid zal brengen in procedures”, zegt hij. “Die moeten effectief korter, maar moeten met respect voor ieders rechten gebeuren. Ingewikkelde wetgeving die dan weer afgeschaft wordt helpt niet om het bos door de bomen te zien in de asiel- en migratiewetgeving. We onderzoeken hoe dan ook met het Migratiewetboek hoe we binnen het kader dat de Europese Richtlijnen ons op gebied van asiel geven, efficiënte procedures kunnen hebben die toch de nodige procedurele waarborgen bieden.”

AANGERADEN