Geestelijke gezondheid wordt nieuwe prioriteit van regering

Foto: ISOPIX

De coronamaatregelen wegen zwaar door, en daarom belooft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) dat hij snel werk zal maken van een verhoging van de capaciteit in de geestelijke gezondheidszorg. “Dat kost tijd, maar tijd hebben we niet”, zei hij op de persconferentie na het Overlegcomité.

Het is een verwijt dat de politiek wel vaker krijgt: er gaat te weinig aandacht naar het mentaal welzijn in coronatijden. Alles staat in het teken van de epidemie, de nevenschade woekert voort. De beelden van de afgelopen dagen tonen helder aan dat het moreel laag ligt. Tel daar nog eens de dreun bij dat de beloofde versoepelingen noodgedwongen weer naar de koelkast gaan. De politiek mag de problematiek dus niet uit het oog verliezen, aldus Vandenbroucke.

Hij wil werk maken van “urgente maatregelen” om de capaciteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg omhoog te duwen. Als het even kan volgende week al op de ministerraad, nog voor het nieuwe Overlegcomité van start gaat. Hoe dat er concreet moet uitzien, laat de minister voorlopig in het midden. Maar een mogelijkheid zou zijn om snel psychologen te mobiliseren in de eerstelijnszones.

Dagelijks rapport

Daarnaast is er een princiepsakkoord om binnenkort ook cijfers van het psychologisch welzijn op te nemen in de dagelijkse rapporten van Sciensano. Vicepremier Sophie Wilmès (MR) drong daar heel sterk op aan. Ook op dat vlak is het nog niet helemaal duidelijk hoe het in zijn werk zal gaan, maar een mogelijkheid zou zijn om te werken met cijfers over consultaties bij de psycholoog. Het idee is dat er zo ook meer aandacht komt voor de geestelijke problemen die de huidige situatie meebrengt.

De Franstalige liberalen hameren in Wallonië al langer op die nagel. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gebruikt het argument vaak om versoepelingen te bepleiten. “De cijfers tonen dat we de steun van de bevolking die de regels niet meer volgt, totaal verloren zijn”, zegt hij op Franstalige media. “We moeten daarom proberen regels te vinden die beter toepasbaar en gemakkelijker na te leven zijn.” Dat de statistieken nu uitgebreid worden, vindt hij een goede zaak.

Door agy, hh
AANGERADEN