Scheepswrakken in de Noordzee worden cultureel erfgoed en krijgen betere bescherming

Bron © BELGA

Foto: AFP

Een nieuwe wet zorgt er voor dat scheepswrakken in de Noordzee beter worden beschermd en gewaardeerd als cultureel erfgoed. Dat heeft minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zondag bekendgemaakt.

In het Belgisch gedeelte van de Noordzee liggen naar schatting een 280-tal scheepswrakken, waarvan twee derde uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ze hebben niet alleen historische en culturele maar ook ecologische waarde. Een aantal zijn ook zeemansgraven.

Met nieuwe wetgeving wil de minister waardevolle stukken cultureel erfgoed onder water beter beschermen. Hierdoor wordt alles wat honderd jaar onder water ligt en een cultureel, historisch of archeologisch karakter heeft, vanaf nu automatisch beschouwd als erfgoed. Een expliciete erkenning door de minister is niet meer nodig. Bijkomend wordt de mogelijkheid voorzien om recentere wrakken - bijvoorbeeld uit Wereldoorlog II - het statuut te geven van cultureel erfgoed onder water. Daarvoor is wel expliciete erkenning nodig door de minister.

Niet baggeren

Wanneer een wrak beschermd is, wordt het zo aangeduid op de officiële zeekaarten. Dan mag er bijvoorbeeld niet meer gebaggerd worden in de nabijheid van het wrak zonder voorafgaande toestemming. Zoals nu al het geval is voor alle wrakken, mogen er geen stukken worden bovengehaald door duikers. Daarnaast worden specifieke beschermingsmaatregelen opgelegd zoals een verbod op sleepvissen of het uitwerpen van het anker.

Dat zal ook allemaal gecontroleerd worden, door het directoraat-generaal Scheepvaart, de scheepvaartpolitie, douane en defensie. Zij kunnen rond waardevolle wrakken automatisch verdachte schepen opsporen en desnoods controleren. Ook vanuit de lucht - via het vliegtuig dat de uitstoot op schepen controleert - zal er worden op toegezien. Wie erfgoed meeneemt van een waardevolle site kan voor de strafrechter gebracht worden en loopt kans op boetes die oplopen tot 160.000 euro.

Het voorbije jaar hebben wetenschappers al 55 wrakken ouder dan honderd jaar grondig bestudeerd en in beeld en in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt ook een tentoonstelling uitgewerkt.

AANGERADEN