100.000 Vlamingen met zonnepanelen zien teller sinds middernacht niet meer terugdraaien

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: pdv

Het arrest van het Grondwettelijk Hof dat het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter vernietigt, is gepubliceerd in het Staatsblad. Daarmee is het arrest officieel van kracht.

Gevolg: 100.000 Vlamingen die zonnepanelen op hun dak hebben liggen en bij wie een digitale meter is geïnstalleerd, zien die teller daardoor niet meer ‘terugdraaien’. Het principe geldt niet langer sinds middernacht. Dat terugdraaien is bij een digitale meter overigens virtueel: de stroom die in het net werd geïnjecteerd, werd afgetrokken van de afgenomen stroom.

LEES OOK. Meer dan 10.000 eigenaars van zonnepanelen stellen overheid in gebreke: pr-stunt of maken ze écht kans? (+)

Voor de vele andere gezinnen die zonnepanelen hebben met een klassieke meter verandert er niets. Hun teller blijft gewoon terugdraaien als ze meer stroom produceren dan ze afnemen. Tot ook bij hen een digitale meter wordt geplaatst: dan verliezen ze ook het voordeel.

Overschotten kwijt

Eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter zijn hun opgebouwde overschotten aan elektriciteit ook definitief kwijt, bevestigde de Vlaamse energieregulator Vreg. Voortaan worden ze gefactureerd op basis van de elektriciteit die ze werkelijk afnemen. Ze betalen wel niet langer het prosumententarief. Elektriciteit die ze over hebben, kunnen ze verkopen aan een leverancier.

Bij een digitale meter worden de meterstanden elke dag om middernacht doorgestuurd naar netbeheerder Fluvius. Dat gebeurde ook de voorbije nacht. De leveranciers zullen die gegevens gebruiken om een afrekening te maken tussen de periode voor en na de afschaffing van de terugdraaiende teller.

Eventuele overschotten worden evenwel niet meegenomen. Overschotten worden opgebouwd als gezinnen meer stroom opwekken dan ze verbruiken. Consumenten zijn die dus kwijt. De Vreg verwacht dat die overschotten op dit moment “eerder beperkt “ zijn. We hebben immers de winter achter de rug. Dan wordt veel elektriciteit verbruikt, en is er weinig opbrengst van zonnepanelen.

Vernietigd

Het Grondwettelijk Hof vernietigde de Vlaamse regeling rond de terugdraaiende teller op 14 januari . Dat zorgt ervoor dat eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter dan toch niet 15 jaar lang kunnen rekenen op de voordelen van de terugdraaiende teller, zoals hun eerder was beloofd door de Vlaamse regering. Door het principe van de terugdraaiende teller kan stroom die wordt opgewekt als de zon schijnt en niet onmiddellijk wordt verbruikt, worden opgespaard voor momenten dat de zon niet schijnt.

LEES OOK. Koude oorlog over zonnepanelen: Demir schiet met scherp op voorstel Lachaert voor extra compensatieregeling (+)

Maar volgens het Grondwettelijk Hof ging de Vlaamse regering met die belofte haar boekje te buiten. Het arrest zorgde voor een storm van boze eigenaars van zonnepanelen, die zich bekocht voelden door de overheid. De belofte van het behoud van de terugdraaiende teller zorgde in 2020 voor een rush op zonnepanelen. Een groep van meer dan 10.000 Vlaamse eigenaars gaat zelfs over tot juridische stappen tegen de Vlaamse regering. Ze eisen een volledige compensatie voor het verlies van rendement.

Compensatieregeling

De nieuwe Vlaamse regering zag zich genoodzaakt een compensatie in het leven te roepen voor de gedupeerde eigenaars, die een rendement van 5 procent op 15 jaar moet garanderen. Voor wie in 2020 investeerde in zonnepanelen gaat het bijvoorbeeld om gemiddeld 1.300 euro. Bovendien werden zonnepaneleneigenaars geschrapt als prioritaire groep bij de uitrol van de digitale meter, en kunnen ze ook tot 2025 uitstel vragen om een digitale meter te installeren.

Door het verschijnen van het arrest in het staatsblad verdwijnt het voordeel van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen en met een digitale meter vanaf vandaag/1 maart. Voor die eigenaars vervalt wel het prosumententarief: een nettarief dat ze voorheen wel dienden te betalen. Bovendien kunnen ze de stroom die ze opwekken en niet verbruiken nu verkopen aan een energieleverancier. Die prijzen liggen wel beduidend onder de prijzen die consumenten zelf moeten betalen voor elektriciteit.

Door jvh
AANGERADEN