Hoogspanningsnetbeheerder Elia ziet opbrengsten met 6,7 procent stijgen in 2020

 

 ©  katrijn van giel

De Elia groep heeft vorig jaar de opbrengsten met 6,7 procent zien toenemen ten opzichte van 2019, tot ruim 2,47 miljard euro. Dat heeft de hoogspanningsnetbeheerder voorbeurs aangekondigd.

Bron: BELGA

De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg met 8,1 procent tot 1,0 miljard euro. De nettowinst daalde met 0,4 procent tot 307,9 miljoen euro.

De stijging van de opbrengsten kwam tot stand door hogere inkomsten in België (+55,9 miljoen euro) en Duitsland (+94,8 miljoen euro), en hogere inkomsten van Elia Grid International (+10,2 miljoen euro). De stijging van de bedrijfsopbrengsten in België was het gevolg van de kostenstijging die werd doorgerekend in de opbrengsten en van nieuwe tarieven die in 2020 van toepassing waren. In Duitsland stegen de opbrengsten voornamelijk als gevolg van hogere energiekosten die werden doorgerekend aan derden.

Elia investeerde in België vorig jaar 337,4 miljoen euro in het net en in Duitsland 715,9 miljoen euro. Daarmee stijgen de activa met 6,1 procent.

De hoogspanningsnetbeheerder stelt een dividend voor van 1,71 euro per aandeel voor 2020.

LEES OOK

Nu in het nieuws