Hij wil het zonlicht tegenhouden en cement maken uit zeewater: de opmerkelijke klimaatvoorstellen van Bill Gates

Bill Gates ©  AFP

Het zonlicht tegenhouden, vlees gekweekt in een lab eten en cement maken uit zeewater: de Amerikaanse miljardair en medeoprichter van Microsoft Bill Gates heeft een ophefmakend boek over het klimaat uit. Want alleen wind- en zonne-energie zullen niet volstaan om de jaarlijkse uitstoot van 51 miljard ton broeikasgassen terug te brengen naar 0 tegen 2050. Volgens Gates moeten overheden en bedrijven dringend investeren in baanbrekende technologieën. Dit zijn acht van zijn opmerkelijkste voorstellen.

Anton Goegebeur
Aangeboden door onze partners