Corona hakt er ook mentaal stevig op in: Vandenbroucke neemt drie crisismaatregelen en die zijn niet alleen op de jeugd gericht

 ©  ISOPIX

De coronacrisis zet het mentale welzijn van de bevolking steeds meer onder druk. Daarom keurde de federale ministerraad vrijdagmiddag een drieledig voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) goed. Er komen groepssessies voor studenten in het hoger onderwijs, en er wordt extra geld gepompt in mobiele hulpverlening, óók voor 65-plussers.

Hannes Heynderickx

Vrijdagochtend maakte Het Nieuwsblad de recentste Sciensano-cijfers over mentaal welzijn bekend. Maar liefst 22 procent van de Belgen voelt zich depressief, bevestigt ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). En de meest verontrustende cijfers zijn vastgesteld bij jongeren. Daar kampt 40 procent van de mannen bijvoorbeeld met depressieve gevoelens. Die cijfers zetten een enorme druk op het Overlegcomité .

Maar minister Vandenbroucke anticipeert al op de maatregelen die het Overlegcomité al dan niet aankondigt, door drie tijdelijke crisismaatregelen te nemen. Vrijdagmiddag heeft de federale ministerraad zijn plan om de geestelijke gezondheidszorg te versterken goedgekeurd.

Groepssessies

De meest opvallende maatregel is het organiseren van groepssessies voor studenten in het hoger onderwijs. “Tijdens een les geeft een psycholoog tips en tricks om je stress onder controle te houden”, legt Vandenbroucke uit. “Studenten voelen door de groep dat ze niet alleen zijn met hun stress of met gevoelens van angst of eenzaamheid. Tijdens die sessies wordt ook aangegeven wat je kan doen als je je echt niet goed voelt en bij wie je terecht kan als je meer hulp nodig hebt.” De federale regering trekt een bedrag van 1,5 miljoen euro uit om die sessies ook terug te betalen.

Voor jongeren die met verregaande psychische klachten kampen komt er ook extra ondersteuning. De mobiele crisisteams, die snel aan huis kunnen komen of zelfs op school langsgaan, worden versterkt met 50 procent. “Met die mobiele teams zetten we in op vroegtijdige detectie bij kwetsbare jongeren en jongvolwassenen met mentale problemen. We gaan bijzondere aandacht geven aan de leeftijdsgroep van 16 tot 25 jaar”, zegt Vandenbroucke.

Ouderen

Daarnaast komt er ook extra psychische ondersteuning voor ouderen. 65-plussers vallen nu nog vaak uit de boot wat geestelijke gezondheidszorg betreft, maar Vandenbroucke wil ook voor hen mobiele crisisteams installeren. Voor die uitbreiding van de crisisteams voor volwassenen wordt een bedrag van 21,7 miljoen euro voorzien.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten