256 oude stortplaatsen worden volgeplant met bomen

 

Als alle Vlaamse gemeenten hun oude stortplaatsen vol bomen planten, krijgt Vlaanderen er straks bijna 730 voetbalvelden bos bij. “We wilden van ons oud huisvuilstort al lang weer een waardevol stuk natuur maken”, klinkt het in Arendonk, waar straks bovenop het afval bomen en wandelpaden verrijzen.

Werner Rommers

Vlaanderen moet en zal tegen 2024 zo’n 4.000 hectare extra bos creëren. En erg ambitieuze doelstelling, wat tot creativiteit noopt. En zo kwamen bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de oude, gemeentelijke stortplaatsen in beeld. Vaak grote lappen grond, die er al jaren ongebruikt bijliggen. Zij zette de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM op de zaak, die nu uitzocht dat er in bijna 150 gemeenten zo’n 256 voormalige stortplaatsen zijn die “een nieuwe, groene bestemming” kunnen krijgen.

“Het gaat om gemeentelijke storten die uit de jaren 80 dateren, voornamelijk gebruikt voor huishoudelijk afval, waarbij het in de meeste gevallen niet nodig is dat het afval wordt ontgraven”, zegt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen. Concreet wordt het afval afgedekt, komt er een metersdikke laag grond op, waarin bomen en andere natuur wortel kan schieten.

Demir wil de betrokken 147 gemeenten er nu van overtuigen hun oude storten effectief om te vormen tot een bos. “Als steuntje in de rug komen er subsidies voor het aanplanten van bomen. Tegelijk financieren we het bodemonderzoek, dat in principe ten laste valt van de gemeente”, aldus Demir. Gemeenten worden tevens begeleid door specialisten van OVAM en van het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

Demir rekende uit dat wanneer alle gemeenten overstag gaan Vlaanderen er op relatief korte termijn zo’n 485 extra hectare bos bijkrijgt. Dat zijn 730 voetbalvelden, of goed elf keer de oppervlakte van de Antwerpse Zoo.

De gemeente Arendonk in de Antwerpse Kempen hapte al toe. “Het oude stort grenst vandaag aan een natuurgebied”, zegt burgemeester Kristof Hendrickx. “Bedoeling is om het terrein straks zo in te richten dat het perfect aansluit bij het natuurgebied, inclusief wandelwegen. Op die manier maken we van de oude stortplek een veel waardevollere plek dan nu het geval is.”

De grootste oppervlakte aan oude stortplaatsen die opnieuw bos kunnen worden, bevindt zich in Gent (74 hectare). In het Limburgse Genk komt 27 hectare in aanmerking, gevolgd door Brugge waar op die manier 28 hectare kan worden bebost.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten