Bonden bij De Lijn komen niet langer met eigen voorstel rond minimale dienstverlening

Bron © BELGA

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De vakbonden bij De Lijn komen dan toch niet meer met een eigen voorstel om de minimale dienstverlening bij stakingen te regelen. “De minister heeft in december de vlucht vooruit genomen met haar eigen voorstel, jammer genoeg”, zegt Stan Reusen van ACOD.

“Het heeft geen tijd en zin om nu nog eens tijd en energie te steken in een eigen voorstel dat in het parlement toch geen meerderheid zal halen.” Zowel de directie als bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) gaven recent nog aan dat de vakbonden met een eigen voorstel zouden komen, maar dat is nu dus van tafel.

Ook het ACV plant niet langer een eigen voorstel, maar hoopt in onderhandelingen met De Lijn betere afspraken te kunnen maken rond de praktische uitvoering van het decreet. “De minister heeft ons duidelijk laten verstaan dat er weinig ruimte is om te onderhandelen: haar tekst is het minimum”, zegt ACV’er Jo Van der Herten. “Er komt dus geen voorstel dat gedragen wordt door bonden en directie. Maar we hopen met De Lijn aan tafel te kunnen om op bedrijfsniveau betere voorwaarden te onderhandelen - dat kan de minister niet verbieden.”

Van der Herten denkt dan onder andere aan de termijn tussen de stakingsaanzegging en de staking. “Het decreet heeft het over acht dagen, en personeel dat wil staken moet 72 uur op voorhand de stakingsbereidheid aangeven”, aldus de ACV’er. “Dat geeft weinig ruimte voor sociaal overleg. Dus waarom zouden we die acht dagen niet optrekken naar veertien dagen?”

Ook Reusen betreurt dat het decreet weinig ruimte laat voor sociaal overleg. “Een staking moet altijd het laatste redmiddel zijn”, zegt hij. “Dit is een gemiste kans.” Daarnaast ziet Reusen nog andere gebreken in de tekst. “Er is sprake van sancties voor wie zich bedenkt en toch meestaakt, maar er wordt niet vermeld wat die zijn”, zegt de ACOD’er. “Er is ook geen opvorderingsplicht meer, wat we toejuichen, maar hoe gaat dat in de praktijk als een hele dispatchafdeling staakt?”

Tegen de zomer

In het Vlaams regeerakkoord had De Lijn tot eind 2020 gekregen om een voorstel uit te werken. De gesprekken daarover zouden starten na de sociale verkiezingen, die bij De Lijn vorig voorjaar gepland stonden. Door corona werden die verkiezingen echter uitgesteld naar november.

Bedoeling zou zijn om de gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn tegen de zomer in te voeren, verwachten de bonden.

In een korte reactie zegt De Lijn begrip te hebben voor het feit dat er geen voorstel meer komt van de bonden. “Zodra het ontwerpdecreet is goedgekeurd, zal De Lijn de nodige initiatieven nemen om tot een goede uitvoering te komen”, klinkt het verder nog. “Daarbij zullen de sociale partners zeker ook worden betrokken, zoals voorzien in het ontwerpdecreet.”

AANGERADEN