‘Klimaatadvocaten’ voeren actie voor beter klimaat en wijzen overheid op plichten

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: rr

In verschillende steden en gemeenten is zondag gelijktijdig klimaatprotest gehouden. Het ging om een actie van de vzw Klimaatzaak, een burgeractie die de Belgische overheden via het gerecht wil dwingen om internationale klimaatbeloftes na te komen.

In het centrum van Gent hielden honderd “klimaatadvocaten” een minuut stilte onder de stadshal. “In deze uitzonderlijke tijden hadden we nooit verwacht dat zoveel mensen bereid zouden zijn om de moeilijke procedure te doorlopen die momenteel nodig is om een protestactie op te zetten”, zegt Sarah Tak, coördinator van Klimaatzaak, in een persbericht van het Gents MilieuFront, dat mee het initiatief nam voor de actie.

Klimaatambassadeur Nic Balthazar, die de aftrap gaf voor de actie, zegt dan weer dat Klimaatzaak “zo sterk is als zijn stevige basis” en dat het de bedoeling is dat ook te laten zien. “Dat zo velen jong en oud ook advocaat zijn voor het klimaat. Zij willen klimaatgerechtigheid. Helaas moeten we die in de rechtszaal gaan zoeken.”

Proces

In Antwerpen vond de actie plaats aan het gerechtsgebouw. In het zwart gekleed en met een zelfgemaakte witte advocatenbef wilden de circa honderd actievoerders daar aandacht vragen voor het proces dat de vzw heeft aangespannen. Dat proces start dinsdag voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel op de oude NAVO-site in Haren. Er zijn negen dagen uitgetrokken voor de pleitzittingen.

“Het is de rechtszaak van de eeuw: meer dan zestigduizend eisers hebben de federale, Vlaamse, Brusselse en Waalse regering voor de rechter gesleept. Dit is ongekend. Wij eisen dat onze regeringen stoppen met het uitbuiten en het verslinden van de planeet. Dat ze een einde maken aan het motto ‘almaar meer’ en dat veranderen in het motto ‘juist genoeg’“, klonk het in een toespraak. Naast een toespraak werden er ook gedichten voorgelezen. Om 15.15 uur werd een minuut stilte gehouden, waarna de actie ontbonden werd.

Klimaatzaak voert aan dat het ontoereikende klimaatbeleid van de Belgische overheden zowel een schending van de zorgvuldigheidsnorm als van de mensen- en kinderrechten is. En dat een correct klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar is in België. Volgens de actievoerders ontbreekt enkel de politieke wil om de transitie in te zetten. “Tegen deze onwil, die ons in gevaar brengt, vraagt Klimaatzaak bescherming van de rechtbank”, klinkt het.

Door jvh
AANGERADEN