Homoseksualiteit is “een keuze” en “een zonde” volgens het Vaticaan

© Het Nieuwsblad

Bron: CNN, Belga

Het Vaticaan heeft maandag bekendgemaakt dat de katholieke kerk geen verbintenissen tussen partners van hetzelfde geslacht zal zegenen. Dat blijkt uit een statement dat werd goedgekeurd door Paus Franciscus, schrijft CNN. In een uitgebreide nota verklaarde de kerk waar de beslissing vandaan komt. Homoseksualiteit is een “keuze” en wordt gezien als een zonde. “De zegening van homoseksuele verbintenissen kunnen niet als legaal beschouwd worden”, staat in het statement. “God kan en zal zonde niet zegenen.”

Het instituut van het Vaticaan dat over de geloofsleer gaat kreeg de vraag of de Katholieke Kerk over de mogelijkheid beschikt om de unie tussen personen van hetzelfde geslacht te zegenen. “Nee”, klinkt het in het document. “In sommige kerkelijke kringen zijn er projecten en voorstellen voor zegeningen voor verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht”, schrijft de congregatie. Maar een zegening is enkel mogelijk indien dit gebeurt “overeenkomstig met Gods bedoelingen”.

“Omwille van die reden, is het niet geoorloofd de zegen te geven aan relaties die gepaard gaan met seksuele praktijken buiten het huwelijk (d.w.z. buiten de onverbrekelijke verbintenis van een man en een vrouw, die op zichzelf openstaat voor de overdracht van het leven)”, aldus de congregatie.

Daarna herhaalt het Vaticaan de klassieke positie van de Katholieke Kerk. “God stopt nooit met het zegenen van zijn zonen, maar hij zegent de zonde niet en kan die ook niet zegenen”, klinkt het. “Om bovengenoemde redenen beschikt de Kerk niet - en kan het ook niet beschikken - over de bevoegdheid om verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in te zegenen”, besluit de congregatie die onderstreept dat paus Franciscus zijn goedkeuring heeft gegeven over de tekst.

De paus, die al geregeld opgehemeld werd voor zijn verwelkomende toon tegenover de LGBTQ-gemeenschap, heeft het statement goedgekeurd.

(sgg, blg)

LEES OOK

Nu in het nieuws