Sp.a stelt voor om via indexsprong hogere kinderbijslag te geven aan laagste inkomens

 ©  ROBIN UTRECHT

Bron: BELGA

Oppositiepartij sp.a wil de sociale toeslagen in het Groeipakket, de vernieuwde kinderbijslag, verhogen. Concreet stelt Vlaams parlementslid Hannes Anaf voor om het basisbedrag van de kinderbijslag éénmalig niet te indexeren en die middelen via de sociale toeslagen te gebruiken voor kinderen uit gezinnen met een lager inkomen. Volgens Anaf zouden kwetsbare gezinnen op die manier kunnen rekenen op 80 euro extra per jaar.

Het Vlaams Parlement heeft zich dinsdag gebogen over de evaluatie van het Groeipakket, de hervormde kinderbijslag die in 2019 is ingevoerd. Over die evaluatie is intussen al wel wat inkt gevloeid en het Vlaams Parlement plant ook nog een reeks hoorzittingen met experten.

Minister van Welzijn Wouter Beke concludeerde dat “de fundamenten” van het nieuwe systeem in orde zijn. De CD&V-minister herhaalde dinsdag in de commissie ook dat het nieuwe systeem “meer herverdelend” werkt dan het vroegere kinderbijslagensysteem. Zo is het aantal kinderen dat naast het basisbedrag recht heeft op een sociale toeslag verdubbeld van 175.000 naar 364.000 en zijn er ook 150.000 extra kinderen die recht hebben op een schooltoeslag.

Maar verschillende oppositiepartijen vinden dat de CD&V-minister de zaken wat te rooskleurig voorstelt. Zo had de regering bijvoorbeeld aanvankelijk beloofd dat geen enkel gezin er financieel op achteruit zou gaan. Een belofte die niet in 100 procent van de gevallen gerespecteerd kon worden.

Vlaams parlementlid Hannes Anaf hoopt dan ook dat minister Beke nog open staat voor bijsturingen. Zelf stelt hij onder meer voor om de sociale toeslagen te verhogen om op die manier meer middelen te voorzien voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Concreet stelt de sp.a’er voor om het basisbedrag éénmalig niet te indexeren en die middelen dan te gebruiken om de sociale toeslagen met 80 euro per jaar te verhogen. “Niemand verliest, maar kwetsbare gezinnen zien hun toeslag wel met 80 euro per jaar verhogen”, aldus Anaf.

Minister Beke ging niet in op het concrete voorstel van sp.a. Zelf noemde hij de nieuwe sociale toeslagen “niet laag en een stuk hoger dan de oude bedragen”. Om de sociale toeslagen te verhogen, is er volgens Beke extra budget nodig. “Indien we bijvoorbeeld de sociale toeslag voor gezinnen onder de laagste inkomensdrempel met 20 euro willen verhogen, dan betekent dit een meerkost van zo’n 85 miljoen euro”, aldus de CD&V-minister.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten