Holebikoppels zegenen mag niet van Vaticaan, wel van Belgische bisschoppen: “Blijf de weg van erkenning volgen”

Holebikoppels zegenen mag niet van Vaticaan, wel van Belgische bisschoppen: “Blijf de weg van erkenning volgen”

Antwerps bisschop Johan Bonny heeft de hele Belgische Kerk achter zich in zijn kritiek op het Vaticaan. Foto: Frederik Beyens

De Belgische bisschoppen zetten zich expliciet af tegen Rome. Dat slaat de deur dicht voor de zegening van holebikoppels, onder het motto: “God kan de zonde niet zegenen”. Antwerps bisschop Johan Bonny is “boos en beschaamd”, de hele Belgische Kerk gaat achter hem staan. Overigens zegenen priesters in ons land wél holebistellen in. Clandestien dus, volgens het Vaticaan. Maar de bisschoppen roepen iedereen in de kerkelijke geledingen op “om deze weg te blijven volgen”.

De Belgische bisschoppen zijn behoedzame mannen. Als ze een standpunt naar buiten brengen, doen ze dat in voorzichtige termen. Om het woord ‘wollig’ niet te gebruiken. Dan is het frappant dat Johan Bonny ...

AANGERADEN