CM: “Biologische geneesmiddelen kunnen veel goedkoper”

Themabeeld 

Themabeeld ©  Shutterstock

Generische varianten van biologische geneesmiddelen worden in ons land te weinig voorgeschreven. Voor farmabedrijven is het daardoor minder interessant om in België zogenaamde biosimilaire geneesmiddelen op de markt te brengen. “Dat betekent een serieuze meerkost voor onze ziekteverzekering. Want zodra er een generische variant beschikbaar wordt, daalt ook de kostprijs van het originele geneesmiddel fors”, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM).

jvhBron: BELGA

Voor biologische geneesmiddelen kunnen er na afloop van het monopolierecht generische varianten op de markt komen. Omdat die, gezien hun biologische oorsprong, niet honderd procent identiek zijn aan het oorspronkelijke geneesmiddel, spreken we in dat geval over biosimilaire geneesmiddelen of biosimilars. De komst van zo’n biosimilar zorgt ervoor dat zowel het orginele medicijn als de nieuwe variant goedkoper worden. Die prijsdaling kan zelfs oplopen tot 40 procent.

Toch worden biosimilaire geneesmiddelen in ons land nog altijd te weinig voorgeschreven. CM deed onderzoek naar de meest gebruikte biologische geneesmiddelen waarvan in België minstens één biosimilar op de markt is. Van alle CM-leden die in 2019 minstens één terugbetaling hadden voor een van die geneesmiddelen, kregen maar 9 procent een generische variant. Daarmee scoort ons land opvallend slechter dan grote Europese landen als Groot-Brittannië, Frankrijk of Duitsland.

Ook in ziekenhuizen zijn biosimilaire geneesmiddelen vaak nog niet ingeburgerd. Van de 112 ziekenhuizen waar in 2019 een van de onderzochte biologische geneesmiddelen werden voorgeschreven, waren er 24 die nooit voor een biosimilar kozen.

“Doordat ze zo weinig gebruikt worden, is het voor een producent van biosimilars vaak niet interessant om zich op de Belgische markt te begeven. Daardoor blijft de prijs voor het origineel kunstmatig hoog”, aldus Luc Van Gorp, die pleit voor meer quota voor artsen die biologische geneesmiddelen voorschrijven. “Met het geld dat we op die manier sparen, zouden we andere geneesmiddelen kunnen terugbetalen.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten