Specialisten reconstrueren gezichten van Tongerenaren uit Romeinse tijd

Voor het eerst in België hebben specialisten het gelaat van mensen die leefden in de Romeinse tijd gereconstrueerd. In 2013 kwam tijdens opgravingen in Tongeren een Romeins grafveld aan het licht, waaronder een opvallend graf met een volwassen man en twee kinderen. Vanaf 1 mei zullen de gezichten te zien zijn in de inkomhal van het Gallo-Romeins Museum.

jvhBron: BELGA

In 2013 voerden Nederlandse archeologen opgravingen uit aan de Beukenbergweg in Tongeren. Ze legden een grafveld bloot uit de Romeinse tijd. In vijftien graven troffen ze de skeletresten aan van zeventien mensen. Het grafveld kon gedateerd worden in de eerste decennia van onze tijdrekening, relatief kort na de stichting van Tongeren rond 10 voor Christus.

Het opvallendste graf was dat van een man van 40 à 50 jaar met een meisje van ongeveer 3 jaar en een jongen van rond de 6 jaar. De man en de jongen lagen begraven op hun buik, het meisje op haar zij en met haar armen om de benen van de man geklemd. Er mag aangenomen worden dat zij tegelijkertijd om het leven kwamen en werden begraven. Uit DNA-onderzoek blijkt dat de kinderen broer en zus zijn, maar de man is geen familie.

De goede bewaarstaat van de schedelresten en de resultaten van het DNA-onderzoek lieten toe om gezichtsreconstructies uit te voeren, zowel van de volwassen man als de jongen. Bij het meisje was dat niet mogelijk, maar werd op basis van de beschikbare resten en de biologisch verwantschap met de jongen een reconstructietekening gemaakt.

Het onderzoek naar het graf kadert in een groter syntheseonderzoek, uitgevoerd door het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC) onder leiding van Henk van der Velde. Doel is te achterhalen wat de herkomst is van de eerste generaties bewoners van Tongeren. Het project geniet steun van de Vlaamse overheid en ook de universiteit van Harvard leverde een financiële bijdrage.

Aangeboden door onze partners