Omwonenden verzetten zich opnieuw tegen Tivoliproject

Omwonenden die zich verzetten in de Markgravelei, met de toegang tot de site van het toekomstige Tivoliproject op de achtergrond. 

Omwonenden die zich verzetten in de Markgravelei, met de toegang tot de site van het toekomstige Tivoliproject op de achtergrond. © Jan Van der Perre

Antwerpen -

Een groep buurtbewoners verzet zich tegen de plannen van Lidl en projectontwikkelaar Immpact om het Tivoliproject op te trekken in de Markgravelei. Ze tekenen bezwaar aan omdat ze vinden dat er niet genoeg open ruimte wordt voorzien en omdat er een supermarkt komt. Het centrum voor blinden en slechtzienden De Markgrave maakt zich van zijn kant zorgen om de verkeersdrukte.

Grondeigenaar Lidl en projectontwikkelaar Immpact willen een site van 8.900 vierkante meter bebouwen, waar ooit de brouwerij Tivoli gevestigd was. Het plan is om er zeventig woningen en een supermarkt te zetten. Momenteel loopt een openbaar onderzoek omdat Immpact bij de stad een vergunning heeft aangevraagd om de site in 27 loten te verkavelen. Bij zo’n verkaveling wordt in grote lijnen vastgelegd wat op welk stuk grond gebouwd kan worden.

De bewoners van de Markgravelei en omliggende straten zijn intussen in actie geschoten. Ze tekenden bezwaar aan, lanceerden een petitie, hingen her en der posters, raadpleegden een advocaat en schreven een brief aan het stadsbestuur. “Er is geen aandacht voor groen, open ruimte en de mobiliteitsimpact. Nochtans zaken die écht van belang zijn midden in de stad. We hebben echt geen nood aan nóg een supermarkt. Er zijn er al genoeg in de buurt”, zegt Paul De Hert (55).

Een eerste plan van het Tivoliproject werd in 2015 al van tafel gehaald na buurtprotest. Dat plan werd aangepast. “Voor ons zijn de aanpassingen zeker niet voldoende. Men probeert ongeveer hetzelfde te bekomen. Door alles in kleine stukjes te kappen met een verkaveling, wordt gehoopt dat een en ander makkelijker gerealiseerd zal worden. We zijn nog meer verontwaardigd dan in 2015.”

Ook De Markgrave, een centrum waar blinden en slechtzienden terechtkunnen en dat zich recht tegenover het project bevindt, maakt zich zorgen. Het vraagt de stad om voldoende maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid van bezoekers en bewoners te garanderen.

“We hebben gesprekken met de buurt gehad en zijn daar nog altijd toe bereid”, zegt Jelle Roels van Immpact. “We hebben het maximum gedaan om de verkeersveiligheid te garanderen door de verkeersstromingen heel overzichtelijk langs één plek te laten lopen. En wat de supermarkt betreft: het is nu eenmaal Lidl die de grondeigenaar is. En een grondeigenaar mag nog altijd beslissen wat die met zijn grond doet.”

 anro

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten