Vlaamse regering sluit akkoord over creatie van 3.700 jobs in zorgsector

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Jimmy Kets

De Vlaamse regering heeft een sociaal akkoord afgesloten dat moet zorgen voor de creatie van 3.716 jobs in de zorgsector. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aangekondigd.

In november al sloot de Vlaamse regering een nieuw sociaal akkoord met de Vlaamse social- en non-profitsectoren. In dat akkoord beloofde de Vlaamse regering jaarlijks 577 miljoen euro extra vrij te maken: 412 miljoen euro voor extra koopkracht en 165 miljoen voor maatregelen om de werkdruk te verlichten, zoals meer personeel. Dat voorzag er onder meer in dat in de Vlaamse woon-zorgcentra er gemiddeld een loonsverhoging komt van 6%.

Het akkoord dat de Vlaamse regering dinsdag voorstelde, is een verdere concretisering daarvan, met vooral de nadruk op kwaliteit en jobs. Van de 14.000 bijkomende personeelsleden (VTE’s) in de zorg en de welzijnsbranche die de Vlaamse regering wil creëeren, komen er 3.716 uit dit sociaal akkoord. De meeste jobs worden gecreëerd in de private sector, 2.862 VTE’s.

“Als de coronacrisis iets bewezen heeft, dan is het dat we in de zorg extra handen heel hard nodig hebben. Ik ben enorm blij dat we nu de financiële middelen zochten en vonden om die extra handen ook effectief te kunnen bieden. Niet alleen om extra capaciteit (bijvoorbeeld bijkomende bedden) te voorzien, maar ook om de kwaliteit van onze zorg op te krikken”, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon.

Door jvh
AANGERADEN