Volledige maanduitkering wel voor kappers, niet voor winkeliers op afspraak: “Dit is geen gunst”

Themabeeld. 

Themabeeld. ©  REUTERS

De kappers zijn pas sinds vorige zaterdag opnieuw verplicht gesloten. Toch krijgen ze een steunuitkering voor heel maart.

Johan Rasking

Door de strengere coronamaat­regelen hebben de niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, hun zaak opnieuw moeten sluiten. Die maatregel ging vorige zaterdag in, op 27 maart. Hoewel ze in de maand maart dus vier dagen niet hebben mogen werken, zullen de beoefenaars van een contact­beroep wel aanspraak kunnen maken op een volledige maanduitkering door de federale overheid. Dat meldde de VRT-nieuwsdienst gisteren, na bevestiging door het kabinet van federaal minister David Clarinval (MR), bevoegd voor kmo’s en zelfstandigen.

Concreet hebben kappers of schoonheidsspecialisten recht op een vervangingsinkomen van 2.583 euro bruto. Bij gezinslast wordt dat 3.228 euro. Ze kunnen dit ‘dubbel overbruggingskrediet’ aanvragen voor de maand april (de verplichte sluiting loopt tot 26 april), maar dus ook voor enkele dagen sluiting in maart.

“Het gaat niet om een gunst”, luidt het bij de zelfstandigenorganisatie NSZ. “De toekenning, ook die voor maart, is niet meer dan normaal.” Het NSZ verwijst naar de eerste lockdown, in het voorjaar van 2020. Toen hadden de getroffen handelaars en zelfstandigen ook recht op het volledige maandbedrag, ongeacht het aantal dagen dat ze hun zaak moesten sluiten.

De tevredenheid over de steun aan de niet-medische contact­beroepen steekt schril af bij de kritiek van de organisatie op het wegvallen van het door Clarinval beloofde dubbel overbruggingsrecht voor winkeliers die op afspraak moeten werken. Bij het gewoon overbruggingsrecht liggen de bedragen veel lager: 1.291 en 1.614 euro per maand. Het NSZ hoopt premier Alexander De Croo te overtuigen om ‘de U-bocht van de regering’ weer ongedaan te maken.

LEES OOK

Nu in het nieuws