CD&V wil leerrecht in gesloten jeugdinstellingen garanderen

 

 ©  Hollandse Hoogte / David Rozing

Bron: BELGA

CD&V wil het leerrecht voor jongeren in (gesloten) jeugdinstellingen garanderen. Uit het jaarverslag van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen blijkt dat de onderwijskansen in de jeugdinstellingen nog beter kunnen. “Onderwijs kan voor deze kwetsbare groep de sleutel zijn om weer aansluiting te vinden met de maatschappij, daarom is het net zo belangrijk dat we voor hen het recht op leren garanderen”, zegt CD&V- parlementslid Loes Vandromme.

Vorige week heeft de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen haar jaarverslag 2020 voorgesteld. Uit dat verslag blijkt niet alleen dat de lessen in de (gesloten) jeugdinstellingen geschrapt werden door de strenge coronamaatregelen, maar ook dat het onderwijsaanbod zelf nog beter kan. “We blijven vragen naar een breder onderwijsaanbod in alle gemeenschapsinstellingen”, zo staat te lezen in het jaarverslag.

CD&V-parlementsleden Katrien Schryvers en Loes Vandromme komen daarom met een aantal voorstellen die het leerrecht van de jongeren in de instellingen beter garanderen. “Het is cruciaal dat jongeren zo veel mogelijk positieve leerervaringen kunnen opdoen, ook in een residentiële, gesloten setting”, zeggen de parlementsleden.

De CD&V-parlementsleden vragen om “zo flexibel mogelijk te werken”. Zo moet het volgens Schryvers en Vandromme mogelijk worden om deelkwalificaties te behalen en moet het voor de jongeren mogelijk worden om “individueel aangepaste curricula” op te maken zodat ze “een aangepast leertraject kunnen volgen”.

Daarnaast roepen de parlementsleden de minister ook op snel werk te maken van de mogelijkheid om ook “type 5 scholen” in te richten in een residentiële setting. Type 5-scholen zijn ook bekend als zogenaamde ziekenhuisscholen. Decretaal is het nu ook mogelijk gemaakt om type 5-scholen in te richten in residentiële settings zoals bijvoorbeeld een gesloten jeugdvoorziening. “Het is nu aan de Vlaamse regering om er een concrete uitwerking aan te geven”, zegt Vandromme.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten