Beschermt borstvoeding door gevaccineerde moeder baby tegen corona?

Foto: Valua Vitaly - Fotolia

Een gezamenlijke onderzoeksgroep rond maternale vaccinatie van de VUB en UAntwerpen onderzoekt of gevaccineerde moeders via borstvoeding hun baby kunnen beschermen tegen het coronavirus.

Als je vrouwen vaccineert tijdens hun zwangerschap of tijdens de periode dat ze borstvoeding geven, dan vinden onderzoekers antistoffen terug in de moedermelk van de vrouwen. De vraag is nu echter of die antistoffen het kind ook beschermen. “De hypothese is dat deze antistoffen in de mond- en neusholte voor een soort van beschermende film zorgen. Maar we weten nog niet of de antistoffen via de melk ook effectief in de bloedbaan van de zuigeling terechtkomen of in welke mate en hoe lang die antistoffen dan het kind beschermen tegen corona”, zegt professor Kirsten Maertens (UAntwerpen), die het onderzoek leidt. Bedoeling is deze zomer de eerste resultaten van de studie te publiceren.

Ook internationaal lopen heel wat gelijkaardige studies. Daaruit bleek al dat het coronavirus niet doorgegeven wordt via moedermelk en dat er ook geen concrete reden is voor jonge moeders om te wachten om zich te laten vaccineren of om hun moedermelk weg te gooien na vaccinatie. Volgens de eerste resultaten zou borstvoeding ook maar heel tijdelijk voor een zekere bescherming zorgen, waarschijnlijk maar zo lang de zuigeling de moedermelk drinkt.

Voorlopig horen zwangere vrouwen of prille moeders in ons land niet tot de groepen die prioritair gevaccineerd moeten worden.

Door Tommy Huyghebaert
MEER OVER HET CORONAVIRUS