Ook oproeping vanop reservelijst geeft recht op vaccinatieverlof

Bron © BELGA

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Belgen die een uitnodiging krijgen voor een coronaprikje vanop de centrale reservelijst Qvax kunnen ook een beroep doen op het vaccinatieverlof waar de regering in voorziet. Dat bevestigt het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dinsdag aan Belga nadat onduidelijkheid was ontstaan na communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) aan het sociaal secretariaat Group S.

Group S. meldde eerder op dinsdag in een persbericht dat werknemers die op de reservelijst Qvax staan en een melding krijgen dat ze een vaccin kunnen gaan afhalen niet onder het vaccinatieverlof vielen omdat ze de werkgever niet vroeg genoeg op de hoogte zouden kunnen brengen. Daarvoor baseerde het sociaal secretariaat zich op een advies van de FOD WASO, waarin werd gesteld dat “een werknemer zich niet op het recht op vaccinatieverlof kan beroepen om zijn afwezigheid op het werk met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 te rechtvaardigen indien hij zijn werkgever hier pas in de loop van diezelfde dagtaak van op de hoogte brengt”.

Dat zou dus hebben ingehouden dat de werknemer in plaats van klein verlet (on)betaalde vakantie of inhaalrust zou hebben moeten opnemen. Het kabinet van minister Dermagne bevestigt echter dat ook in die specifieke gevallen er wel degelijk een beroep gedaan kan worden op het vaccinatieverlof. Dat zal nu worden verduidelijkt aan het sociaal secretariaat in kwestie. “Iedereen kan van het vaccinatieverlof genieten”, besluit Laurens Teerlinck, woordvoerder van het kabinet.

Door blg
MEER OVER HET CORONAVIRUS