‘10 jaar Dagelijkse kost’ van Jeroen Meus: het kookboek dat bij ons altijd binnen handbereik staat

Kookboek op de rooster

‘10 jaar Dagelijkse kost’ van Jeroen Meus: het kookboek dat bij ons altijd binnen handbereik staat

Jeroen Meus moet behoorlijk last hebben gehad van een vervelende ‘tuut’ in zijn oren afgaande op de verwensingen die wij hem binnensmonds en luidop toewierpen. Tot het moment dat je beseft dat die eigen twist die je wilt geven, misschien wel eens een van de - zo niet dé - oorzaken zou kunnen zijn dat het niet loopt zoals het hoort.

Want wat gebeurde? De vulling voor de spinaziekroket was zelfs na een nacht in de koelkast onvoldoende opgestijfd. Dat had eerder te maken met onze haast om de spinazie te vermengen met de kaassaus en ...

AANGERADEN