“Een op vijf Vlamingen ervaart ernstige eenzaamheid”

Themabeeld 

Themabeeld ©  Shutterstock

De sociale isolatie waartoe corona ons dwingt, doet de eenzaamheid in de samenleving met rasse schreden toenemen. Dat was al een van de bevindingen van de zesde Gezondheidsenquête van Sciensano, en blijkt woensdag opnieuw uit een peiling door Bond zonder Naam. 21,3 procent van de Vlamingen zegt nu ernstige eenzaamheid te ervaren. Bij een eerder onderzoek, tien jaar geleden, was dat nog 2,5 procent.

jvhBron: BELGA

In de BZN-bevraging zegt 16 procent zich vaak eenzaam te voelen, 43 procent soms en de resterende 41 procent is (bijna) nooit eenzaam. Bij mensen die moeilijk rondkomen, geven dubbel zoveel mensen aan dat ze eenzaam zijn in vergelijking met de algemene bevolking.

Uit andere onderzoeken bleek al vaker dat vooral ouderen eenzaam zijn, maar in deze enquête geven jongeren aan zich opvallend meer (emotioneel) eenzaam te voelen. Emotionele eenzaamheid is het gemis van een hechte, affectieve band met iemand. Zelfs wie omringd is door anderen, kan zich zo toch nog eenzaam voelen. “In deze leeftijdsfase staat het verwerven van autonomie centraal, jongeren willen op hun eigen benen staan”, zegt kinder- en jongerenpsychiater Winny Ang. “Dat gaat ook gepaard gaat met experimenteerdrang, het liefst buitenshuis. De relaties met leeftijdsgenoten zijn dan ook heel belangrijk. De uitdagende coronatijden zitten die processen danig in de weg.”

Een andere opvallende vaststelling is dat slechts 47 procent van de mensen een knuffelcontact heeft. Kijkt men enkel naar de singles, dan is het beeld zo goed als hetzelfde: in die groep heeft 45 procent een knuffelcontact.

Uit het onderzoek van tien jaar geleden bleek al dat mensen met een lager inkomen en/of met gezondheidsproblemen eenzamer zijn. Die ongelijkheid wordt bevestigd. “BZN staat in nauw contact met en wil oog blijven hebben voor de meest kwetsbare doelgroepen in de samenleving”, zegt Ine De Rycke van BZN. “Eenzaamheid, een zwakke gezondheid en een moeilijke financiële situatie gaan zeer vaak hand in hand. Voor de meest kwetsbare doelgroepen zijn structurele oplossingen nodig om ervoor te zorgen dat deze mensen uit deze vicieuze cirkel kunnen ontsnappen.”

Bond Zonder Naam hoopt met deze cijfers inzicht te geven “in de diversiteit en de ongelijkheid van de eenzaamheid, zodat er ook oplossingen op maat kunnen komen”. Voor de peiling van BZN werd in februari een representatieve groep van ruim 1.000 18-plussers bevraagd.

LEES OOK

Nu in het nieuws