Belg kan zich vanaf donderdag uitspreken over openhouden kerncentrales Doel 1 en 2

 ©  Jimmy Kets

Vanaf donderdag 15 april raadpleegt de federale overheid twee maanden lang de Belgische bevolking in verband met het langer openhouden van de kerncentrales van Doel 1 en 2. De overheid stelt op een website het milieueffectrapport en een niet-technische samenvatting ervan beschikbaar en het publiek zal zich daar tot 15 juni over kunnen uitspreken.

jvhBron: BELGA

De volksbevraging is een gevolg van een oordeel van het Grondwettelijk Hof in maart vorig jaar. Toen oordeelde het Hof dat de wetswijziging van 2015, waarbij de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2 met tien jaar werd verlengd,- niet volgens de regels was. Volgens het Hof vereist de verlenging een milieueffectenrapport en een publieksraadpleging, wat in 2015 niet is gebeurd. In het belang van de bevoorradingszekerheid blijft de verlenging wel geldig tot eind 2022.

Eerder deze maand werd al een raadpleging opgestart van de bevolking van omliggende landen - in een straal van 1.000 kilometer rond de kerncentrales. Die loopt nog tot 2 juli. Nu is het dus ook de beurt aan de Belgische bevolking.

Milieuorganisatie Greenpeace noemt de volksbevraging een “overwinning voor de democratie”. Greenpeace stelt dat de beslissing van de vorige regering om de levensduur van Doel 1 en 2 te verlengen enkel gebaseerd was op het argument van de bevoorradingszekerheid, maar dat dat geen hout snijdt. “Door de onnodige reactoren Doel 1 en 2 te behouden, heeft de vorige regering cruciale prikkels weggenomen om te investeren in vervangingscapaciteit”, klinkt het voorts. “De levensduurverlenging heeft op de lange termijn dus een averechts effect gehad op de bevoorradingszekerheid en de kiem gelegd voor de subsidies voor gascentrales die nu besproken worden voor de periode na 2025.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten