Marc Van Ranst over aangekondigde versoepelingen: “Men speelt ook wel wat gevaarlijk spel”

Bron © BELGA

Marc Van Ranst Foto: REUTERS

Viroloog Marc Van Ranst noemt de grootte van het pakket aangekondigde maatregelen meteen na de persconferentie van het Overlegcomité opmerkelijk. “Men speelt hiermee ook wel wat een gevaarlijk spel”, klinkt het bij VTM Nieuws.

Van Ranst wees erop dat het aangekondigde stappenplan in concreto gekoppeld moet worden aan nog te bepalen modaliteiten (bijvoorbeeld: met hoeveel personen rond een terrastafel) en de conditionaliteit als het niet de goede kant uitgaat met de bezettingsgraad op intensieve zorg. Dat zal zeer snel moeten uitgewerkt worden, vindt Van Ranst. “We hopen dat dit de piek was”, aldus Van Ranst.

“De regering heeft de voorbije dagen belangrijke boodschappen gekregen van belangengroepen en van de bevolking”. Van Ranst merkt echter een aantal “bijzonder zware ingrepen die niet zijn doorgepraat”. Zo verwees hij naar de verruiming vanaf 8 mei om thuis twee personen (in plaats van één) te ontvangen. “Weliswaar uit dezelfde bubbel, maar ik vind dit op dit moment nog te gevaarlijk”, zei Van Ranst. “Een aantal lobbygroepen zullen wel tevreden zijn. Iedere partij heeft versoepelingen gekregen die hij wilde.”

De viroloog besluit dat hij enkel kan hopen dat mensen de maatregelen afdoende zullen volgen. “We moeten optimistisch zijn dat dat gaat gebeuren. Ik kan enkel hopen, want er mag met deze maatregelen niks meer verkeerd gaan. Er is heel weinig reserve op intensieve zorg in de ziekenhuizen. Het is nog koffiedik kijken wat de komende weken gaan brengen.”

Erika Vlieghe: “Nog steeds zeer bezorgd over de cijfers”

Ook infectiologe en voorzitster van de GEMS-expertenraad Erika Vlieghe (UZA) reageert bezorgd op de versoepelingen. “De ziekenhuizen liggen tot de nok toe gevuld, daar is op dit moment geen enkele buffer.” Vlieghe begrijpt naar eigen zeggen dat de vraag naar versoepelingen groot is, maar wijst erop dat de besmettings- en ziekenhuiscijfers op dit moment niet geruststellend zijn. “We moeten beseffen dat de situatie nog steeds heel precair is.”

De infectiologe is wel tevreden dat aan de versoepelingen voorwaarden werden gekoppeld op het vlak van vaccinatiegraad en de bezetting op intensieve zorg, al mochten die parameters wat strakker gedefinieerd worden. “Het is belangrijk dat er toch enige koppeling is”, klinkt het. “Laat ons hopen dat het target van zeven op de tien 65-plussers met de eerste vaccinatie tegen 8 mei gehaald is. We moeten de situatie in de ziekenhuizen ook zeer nauw in het oog houden.”

Ignace Glorieux: “Vrees dat versoepelingen te vroeg komen”

“Ik vraag me af of dit niet voorbarig is en of er niet te veel druk is gelegd op de verschillende regeringen”, zegt socioloog Ignace Glorieux (VUB). “De cijfers, zeker van de bezettingen van de intensieve zorg, zijn nog hoog. Ik betreur dat er niet meer is ingezet op de motivatie van de mensen. Ik begrijp wel dat iedereen smeekt om perspectief maar dit is nu eenmaal geen exacte wetenschap. We kunnen geen voorspellingen doen want we weten niet hoe het virus zich gaat gedragen. De vaccins die er nu zijn, beschermen ook niet tegen verdere besmettingen, en de vaccinatiecampagne loopt ook tergend traag.”

Bij het ritme van de vaccinaties kunnen volgens de socioloog zeker vragen gesteld worden, maar verder zal de evolutie van de pandemie vooral afhangen van de manier waarop de regels worden nageleefd, klinkt het: “Als dat is zoals in de zomer van vorig jaar gaat het fout lopen. Er waren heel wat horecazaken die zich aan de regels hielden, maar je zag helaas ook veel terrassen waar dat niet het geval was.”

“Vanuit het perspectief van de horeca begrijp ik dit zeker, die mensen staat het water aan de lippen”, gaat Glorieux verder. “Maar vanuit het perspectief van de brede bevolking veel minder. Dat gevoel van ‘het heeft allemaal lang genoeg geduurd, we zijn nu al lang genoeg gestraft, het moet nu maar eens gedaan zijn’, dat is fout.”

De socioloog stelt zich ook vragen bij de houding van de politici van de voorbije dagen: “Aankondigingen vooraf, of het stellen van bepaalde eisen voor het begin van het Overlegcomité, lijkt me niet zo slim. Ik vraag me af of ze zich niet te veel onder druk hebben laten zetten.”

Door jvh
MEER OVER HET CORONAVIRUS