Het mobiele labo dat moet ingrijpen bij een nieuwe terreuraanslag

Het toestel maakt deel uit van een nieuw mobiel laboratorium. Foto: directie civiele veiligheid

Als er ooit nog een terroristische aanslag komt, zeggen de veiligheidsdiensten, is de kans groot dat het niet met explosieven zal gebeuren maar met gifgas. Daarom heeft ons land geïnvesteerd in materiaal dat op grote afstand oorlogsgassen kan detecteren.

Naast een mobiel laboratorium dat in de omgeving van een besmette zone grondige analyses kan uitvoeren zodat sneller kan bepaald worden hoe alarmerend de situatie is, beschikt ons land nu ook over materiaal dat oorlogsgassen op ongeveer 3 kilometer afstand kan detecteren.

“Het toestel kan via metingen bepalen of er in de lucht stoffen aanwezig zijn die daar niet thuishoren. We spreken dan over ammoniak of chloor, maar ook over saringas (zenuwgas) of mosterdgas, bijvoorbeeld”, zegt Evi Van Cleynenbreugel. Zij is kapitein van de operationele eenheid van de Civiele Bescherming in Brasschaat, waar het materiaal staat.

De nieuwe testapparatuur kan ook ingezet worden bij ongevallen met tankwagens met gevaarlijke stoffen. “Stel dat de gevaarlijke lading van een vrachtwagen na een ongeval moet overgepompt worden, kunnen we met het meettoestel controleren of er schadelijke stoffen vrijkomen en of verdere acties moeten worden ondernomen”, klinkt het bij de directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken.

Het mobiele labo dat moet ingrijpen bij een nieuwe terreuraanslag
Foto: directie civiele veiligheid
Het mobiele labo dat moet ingrijpen bij een nieuwe terreuraanslag
Foto: directie civiele veiligheid
Het mobiele labo dat moet ingrijpen bij een nieuwe terreuraanslag
Foto: directie civiele veiligheid
Door tg
AANGERADEN