Zelfs een pen vastnemen is lastig: zo erg is de leerachterstand van onze kinderen inmiddels

Zelfs een pen vastnemen is lastig: zo erg is de leerachterstand van onze kinderen inmiddels

De paaspauze is afgelopen, de scholen trekken zich vandaag opnieuw op gang. En opnieuw is de leerachterstand van de Vlaamse leerlingen groter geworden. “Kinderen die in de derde kleuterklas geen pen kunnen vastnemen, in het tweede leerjaar de maaltafels niet beethebben en in het vierde middelbaar de wet van vraag en aanbod niet kennen: daar zullen we later de gevolgen van dragen.”

De tafels van vermenigvuldiging. Hayat Jongenelen, leerkracht in het derde leerjaar in basisschool De Beren in Berendrecht, moet erop blijven hameren. Ook al zijn die tafels leerstof van het tweede leerjaar ...