Politicoloog over facturen El Kaouakibi: “Stadsbestuur is Antwerpenaar nog uitleg verschuldigd”

Politicoloog Dave Sinardet (VUB) vindt dat de audit nog geen antwoord biedt op wie er allemaal boter op het hoofd heeft in de subsidiedossiers van Sihame El Kaouakibi. “De vraag luidt wat de rol was van de betrokken schepenen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) tracht de bal door te spelen naar de administratie, maar hebben de schepenen druk uitgeoefend op de administratie om dingen goed te keuren?

Kan het dat niemand hiervoor de politieke verantwoordelijkheid opneemt?

“Eerst zal iemand binnen de meerderheid die concrete vraag moeten stellen. De voorlopige stilte van de coalitiepartners Open VLD en Vooruit kan nog twee kanten uit. De sleutel ligt wel bij De Wever. Een politiek ontslag komt bij ons niet op basis van objectieve criteria, maar pas wanneer je partijvoorzitter of je coalitieleider je daarom vraagt. Hier is dat twee keer dezelfde man.”

Kan het stadsbestuur deze jarenlange ongecontroleerde subsidiestroom verantwoorden?

“Dat zal in elk geval niet gemakkelijk zijn. Zelfs als er geen directe fout is, blijft het enorm veel vragen oproepen hoe iemand op basis van persoonlijke branding en netwerken zulke bedragen wist los te weken – terwijl andere vzw’s moeten knokken voor elke euro. Wanneer politici je project gunstig gezind zijn, kan er blijkbaar heel veel. Dit ruikt naar favoritisme, ook door de andere overheden. En dat is op zijn minst wel een politiek probleem.”

Hoe groot acht u de kans dat De Wever schepen Nabilla Ait Daoud opoffert om dit van de baan te krijgen tegen 2024?

“Zijn eerste strategie is in elk geval om de verantwoordelijkheid van het Antwerpse bestuur te verdunnen. Hij verwijst naar alle andere overheden die zich door El Kaouakibi om de tuin hebben laten leiden. Hij heeft daarmee een punt. Ook CEO’s, die normaal toch heel goed kunnen inschatten welke investering zal renderen, hebben zich laten vangen. En ook al deden zij dat niet met publiek geld, het helpt De Wever wel om uit te leggen waarom zijn stad is meegegaan in dat verhaal. De vraag is of dat zal volstaan.” (hca)

Aangeboden door onze partners