Vakbonden en werkgevers bereiken akkoord over hogere uitkeringen. “Minimumpensioen van 1500 euro binnen bereik”

 
Bron: BELGA

Vakbonden en werkgevers hebben maandag een akkoord bereikt over hogere uitkeringen. Dat is vernomen bij de sociale partners.Volgens Miranda Ulens, algemeen secretaris van de socialistische vakbond, komt het minimumpensioen van 1.500 euro “binnen bereik”.

De sociale partners moesten advies uitbrengen over de verdeling van de welvaartsenveloppe: een pot van zowat 700 miljoen euro bedoeld om de (vooral laagste) uitkeringen de komende twee jaar op te trekken bovenop de index. Het gaat in het bijzonder om werkloosheidsuitkeringen, de uitkeringen voor ziekte en invaliditeit en de pensioenen.

Dat is maandag uiteindelijk na maanden onderhandelen gelukt. Een doorbraak kwam er pas enkele weken geleden, na tussenkomst van de regering. Die had het dossier naar zich toe getrokken nadat de sociale partners er maar niet in slaagden om een advies uit te brengen. Door een koppeling van het dossier over de uitkeringen met dat van hogere lonen hadden bonden en werkgevers zich vastgereden. De regering trok beide dossier naar zich toe, koppelde ze los en gaf de scoiale partners een deadline om overeenstemming te vinden. Over het eerste luik - de welvaatsenveloppe - hebben vakbonden en werkgevers maandag dus een akkoord bereikt. Er was een voorstel van de regering, maar die had zich eerder geëngageerd om alternatieve voorstellen van de sociale partners over te nemen.

Nu nog loonakkoord

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) reageert tevreden. Hij noemt het een sterk signaal en uitstekend nieuws voor het stimuleren van de koopkracht en de levenskwaliteit van de meest kwetsbaren. Dermagne noemt het unaniem advies van de sociale partners ook een belangrijke stap voor verder sociaal overleg, met name over de lonen. Bonden en werkgevers moeten immers tegen 1 mei nog een akkoord vinden over hogere lonen. Dat kondigt zich heel wat moeilijker aan dan het overleg over de uitkeringen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten