Deze kleine gemeenten beschikken over meer bouwgrond dan de hele stad Antwerpen

Deze kleine gemeenten beschikken over meer bouwgrond dan de hele stad Antwerpen

Beringen telt maar liefst 322 hectare onbebouwd woongebied, dat is meer dan de 212 hectare woonvoorraad van Antwerpen. Foto: ZB

Beringen / Lommel / Hasselt / Genk / Antwerpen -

In de top tien van Vlaamse gemeenten met veel onbebouwde grond met een harde bestemming staan meer liefst vier Limburgse gemeenten: Beringen, Lommel, Hasselt en Genk. Beringen heeft zelfs meer onbebouwd woongebied dan de hele stad Antwerpen.

Peter Lacoere van het onderzoeksconsortium Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit (DRUM) van Hogeschool Gent zocht uit waar in Vlaanderen grond die bestemd is voor wonen, recreatie of industrie nog niet ...

AANGERADEN