NMBS krijgt boete van 270.000 euro van Europa

Bron © BELGA

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De Europese Commissie heeft de NMBS en de Duitse en Oostenrijkse spoorwegmaatschappijen DB en ÖBB voor 48 miljoen euro kartelboetes opgelegd omdat ze illegale afspraken hadden gemaakt over klantentoewijzing in het goederenvervoer. Dat heeft de Commissie dinsdag meegedeeld. De NMBS komt ervan af met een boete van 270.000 euro.

Het kartel opereerde op de markt van grensoverschrijdend goederenvervoer met bloktreinen op bepaalde belangrijke spoorwegcorridors. Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat drie spoorwegmaatschappijen heimelijk informatie uitwisselden over de verzoeken op prijsoffertes van klanten en met elkaar hogere prijzen afspraken. Die regeling voor klantentoewijziging is in strijd met de Europese concurrentieregels.

Het kartel duurde van eind 2008 tot eind april 2014, maar de NMBS nam pas vanaf 15 november 2011 deel en enkel voor vervoer door ÖBB, DB en NMBS. De drie ondernemingen hebben hun betrokkenheid bij het kartel erkend en hebben met een schikking ingestemd. De Belgische maatschappij moet 270.000 euro ophoesten. ÖBB, dat een clementieverzoek had ingediend, moet niets betalen. Deutsche Bahn krijgt de grootste boete aangesmeerd: 48,3 miljoen euro.

“Eerlijke concurrentie is belangrijk om klanten die van duurzaam vervoer gebruik maken, de beste prijs te bieden. Een kartel tussen grote marktdeelnemers die goederenvervoer per spoor aanbieden op essentiële corridors in de hele EU druist fundamenteel in tegen deze doelstelling. Het besluit van vandaag is een duidelijk signaal dat dit soort heimelijke gedragingen niet aanvaardbaar is”, lichtte eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager toe.

Dochteronderneming

De NMBS bevestigt dat de Europese Commissie dinsdag een onderzoek afrondde naar bepaalde praktijken die tussen november 2011 en april 2014 plaatsvonden binnen haar voormalige dochteronderneming NMBS Logistics (nu Lineas Groep). “De praktijken in kwestie vonden plaats binnen de context van trilaterale vrachtspoordiensten (’co-traitance’) die werden aangeboden door ÖBB, DB en het vroegere NMBS Logistics, en hadden tot doel de positie van ‘lead carrier’ van een van de deelnemende operatoren veilig te stellen”, aldus de NMBS.

De NMBS heeft van meet af aan haar volledige medewerking verleend aan het onderzoek van de Europese Commissie. Volgens de spoorwegmaatschappij zijn ze enkel medeaansprakelijk voor de geldboete omdat het voormalige NMBS Logistics een volle dochteronderneming van NMBS was op het ogenblik van de inbreuk. “NMBS heeft haar meerderheidsparticipatie in het voormalige NMBS Logistics in oktober 2015 afgestoten en heeft sinds 14 januari 2021 geen enkele participatie meer in haar voormalige dochteronderneming”, klinkt het nog.

AANGERADEN