Frans overheidsagentschap ziet “geen nieuwe risico’s” voor gezondheid door 5G

Bron © BELGA

Foto: REUTERS

De nieuwe generatie van mobiele netwerken (5G) vormt “geen nieuwe risico’s” voor de gezondheid op basis van de huidige beschikbare gegevens. Dat zegt het Franse overheidsagentschap Anses, dat toeziet op de veiligheid van consumptiegoederen.

Anses beveelt wel aan dat studies over de huidige ingezette frequenties (3,5 GHz) worden voortgezet. Het agentschap zegt ook niet over voldoende gegevens te beschikken om conclusies te trekken over eventuele gezondheidseffecten van de 26 GHz-frequenties, die ook voor 5G worden gebruikt maar in Frankrijk nog niet zijn toegekend.

Het agentschap onderstreept dat er een gebrek is aan wetenschappelijke studies over de eventuele gevolgen van nieuwe frequenties op de gezondheid. Anses baseert zich op al bestaande studies naar de frequenties die gebruikt worden voor de vorige generaties (700 MHz tot 2,5 GHz). Die frequenties dienen ook voor 5G. Op basis van die studies oordeelt Anses dat het op dit moment “weinig waarschijnlijk” is dat de ontplooiing van 5G in het frequentiespectrum rond 3,5 GHz een nieuw gezondheidsrisico inhoudt.

Op het oordeel van het overheidsagentschap, dat in 2019 door de Franse regering werd ingeschakeld, werd al enige tijd gewacht. De uitrol van 5G in Frankrijk is immers erg omstreden. De nieuwe generatie van mobiele netwerken moet onder andere de weg vrijmaken voor het ‘Internet der Dingen’ (Internet of Things, IoT).

In België zijn voorlopige frequenties geveild voor het 5G-netwerk. Wel bestaat ook in ons land schrik bij sommige burgers over mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van de uitrol van 5G. Telecomoperator Proximus schakelde zijn 5G-netwerk in Wallonië grotendeels uit onder druk van lokale overheden.

AANGERADEN