Europees akkoord om uitstoot met minstens 55 procent terug te dringen tegen 2030

Bron © BELGA

Foto: Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben dinsdagnacht een akkoord bereikt dat de doelstelling van een klimaatneutraal Europa in 2050 in een Klimaatwet giet, net als de daling van de broeikasgassen met 55 procent tegen 2030 in vergelijking met 1990.

“We hebben een deal over de Klimaatwet”, tweette de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans woensdag omstreeks 05.00 uur. Het akkoord kwam er na 15 uur onderhandelen met vertegenwoordigers van het Europees parlement en de 27 EU-lidstaten. Voordien hadden die gesprekken maandenlang in het slop gezeten.

De Nederlander had het over een historisch moment voor de EU. “We hebben een ambitieus akkoord bereikt om ons doel over klimaatneutraliteit in bindende regels te gieten, die onze gids zullen zijn voor het beleid voor de komende dertig jaar. De Klimaatwet zal Europa’s groene herstel vorm geven en een sociaal rechtvaardige groene transitie verzekeren.” Volgens Timmermans verstevigt het akkoord de leidinggevende positie van Europa in de strijd tegen de klimaatcrisis. “Het is een mooie dag voor de mensen en de planeet.”

Von der Leyen verheugd

Commissievoorzitster Ursula von der Leyen reageert verheugd op het akkoord over het sleutelelement van de Europese Green Deal. “Onze politieke verbintenis om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden, is nu ook een wettelijke verbintenis. De Klimaatwet zet de EU voor een generatie op het groene spoor. Dit is onze bindende belofte voor onze kinderen en kleinkinderen.”

De nieuwe doelstelling van 55 procent is ambitieuzer dan de daling van de CO2-uitstoot met 40 procent ten opzichte van 1990 die nu wordt nagestreefd. Maar het is wel lager dan de 60 procent die de Europarlementsleden ambieerden. Groen parlementslid Pascal Canfin, die de milieucommissie voorzit en mee rond de tafel zat, verzekerde dat het compromis wel degelijk ambitieus is, “al was het parlement uiteraard bereid verder te gaan. We gaan op negen jaar tijd 2,5 keer meer doen dan wat we de voorbije tien jaar in Europa hebben gedaan”, onderstreepte de Fransman.

De doelstelling in het akkoord is een forse daling van de broeikasgassen, met daarin de compensatie van CO2-uitstoot door natuurlijke koolstofopslag, bijvoorbeeld via herbossing. Het politieke akkoord is niettemin nog voorlopig, benadrukt ook het Portugese voorzitterschap. De Europese regeringen en het parlement moeten het licht nog formeel op groen zetten. Wel komt het net aan de vooravond van een internationale klimaattop - een initiatief van VS-president Joe Biden.

AANGERADEN