Vande Lanotte blijft Sihame El Kaouakibi verdedigen: “Opzettelijke en publieke beschadiging”

JVDL ontkracht aantijgingen: bv over aankoop lichtarmaturen waarbij gefraudeerd zou zijn

/ -

Sihame El Kaouakibi is met onvolledige informatie onterecht aan de publieke schandpaal genageld. Dat is de conclusie van het tegenrapport van advocaat Johan Vande Lanotte. Volgens hem heeft de bewindvoerder van Let’s Go Urban (LGU) in haar verslag niet gezegd dat 450.000 euro aan subsidies zijn afgewend en zijn doorgesluisd naar El Kaouakibi, terwijl dat publiekelijk wel zo wordt voorgesteld.

Marie Garré, joro

LEES OOK. De rapporten zijn vernietigend, maar advocaten zien Sihame El Kaouakibi als slachtoffer: “Ze is publiekelijk onthoofd en onterecht verguisd” (+)

Sihame El Kaouakibi is volgens Johan Vande Lanotte met onvolledige informatie onterecht aan de publieke schandpaal genageld. Hij spreekt van een “opzettelijke beschadigingsactie”.

Volgens Vande Lanotte heeft voorlopig bewindvoerder Annemie Moens in haar verslag níét gezegd dat 450.000 euro aan subsidies zijn afgewend en in de broekzak van El Kaouakibi zijn verdwenen. Alleen wordt dat volgens hem nu wel publiekelijk zo voorgesteld.

“80 procent gebaseerd op speculaties”

Tijdens zijn persmoment besprak hij de negen punten die de bewindvoerder in haar rapport had aangehaald. Vande Lanotte haalt daarbij een aantal concrete betwiste geldstromen aan. Zo stelt de bewindvoerder dat er geen enkel bewijs is voor ondersteuning van A Woman’s View, een vehikel van El Kaouakibi, aan de renovatie het Urban House voor een bedrag van 102.850 euro. Maar volgens Vande Lanotte staat in het verslag van de Raad van Bestuur dat dit wel degelijk is gebeurd. Ook de begeleidende ingenieur en haar accountant bevestigen dat. De conclusie is dat AWV zelfs niet alle kosten heeft doorgerekend aan LGU.

Volgens Vande Lanotte is 80 procent van de 450.000 euro gebaseerd op speculaties. “Voor 93.000 euro is een uitgebreid forensisch onderzoek nodig.”

“Helaas is een eerlijk proces niet meer mogelijk’, stelt hij. “De betrokkene is publiek terechtgesteld en onthoofd. De rechter mag nu nog uitzoeken of dit terecht was. Dus kan ze de schade nooit meer herstellen.”

Geen bewijs dat El Kaouakibi facturen vervalst heeft

Johan Vande Lanotte kreeg een vraag voorgeschoteld over zes gemanipuleerde facturen aan de stad, die mogelijk zouden wijzen op bewuste fraude. Volgens de advocaat zegt zijn cliënte dat ze die facturen zeker zelf niet heeft gemanipuleerd. Volgens Vande Lanotte kunnen die manipulaties, waaronder een vervalst btw-nummer, door eender wie zijn gebeurd en daarom kan het niet als bewijs worden aangedragen dat El Kaouakibi zelf iets heeft vervalst. “Maar het gaat wel degelijk om ernstige feiten”, zei de advocaat.

Vande Lanotte geeft uitleg bij de 2,5 miljoen vastgoed van SEK

Verdachte geldstromen

El Kaouakibi ligt onder vuur vanwege mogelijk gesjoemel met subsidies. Begin februari werd daarom bij haar Antwerpse vzw Let’s Go Urban een voorlopig bewindvoerder aangesteld. Het gaat om de Antwerpse advocate Annemie Moens. Zij meldde al snel verdachte geldstromen naar privébedrijven van El Kaouakibi.

De politica gaf aan dat daarvoor “een volstrekt aanvaardbare verklaring” bestaat, maar de argumentatie daarvoor liet op zich wachten. Die argumentatie zou er komen in dat nieuwe tegenrapport van volgende week.

Strikt genomen is Vande Lanotte niet de raadsman van El Kaouakibi. Maar hij toonde zich bereid om de I-Force-analyse van de financiën van Let’s Go Urban van repliek te dienen. Tijdens een eerdere persconferentie maakte hij het ­onderzoeksbureau al met de grond gelijk, schoffeerde hij de raad van bestuur die maandenlang vruchteloos bij El Kaouakibi om meer transparantie vroeg en concludeerde hij dat er, op slordigheden na, niets fout gelopen was.

 • Persconferentie van start (zonder geluid)

  De digitale persconferentie van advocaat Johan Vande Lanotte is al enkele minuten aan de gang, alleen schijnt er een technisch probleem te zijn met het geluid van zijn microfoon. 
 • Vande Lanotte hekelt publieke veroordeling El Kaouakibi

  De digitale persconferentie kampt nog steeds met technische problemen, maar de teneur van het tweede rapport van Vande Lanotte is wel al duidelijk. Sihame El Kaouakibi is met onvolledige informatie onterecht aan de publieke schandpaal genageld en heeft niet de kans gehad om zich te verdedigen. Hij spreekt van een "opzettelijke beschadigingsactie".
 • Poging twee: persconferentie kan nu echt van start gaan

  De technische problemen zijn achter de rug, de persconferentie van Johan Vande Lanotte kan nu écht beginnen.
 • Lek niet via bewindvoerder

  Volgens Vande Lanotte heeft El Kaouakibi wel degelijk meegewerkt aan de eerste audit door i-Force, maar werd dat voorlopige rapport vervolgens publiek gelekt met onvolledige informatie. Daarom voelt de advocaat zich genoodzaakt om haar versie van de feiten te geven. Vande Lanotte zegt wel dat de lekken niet gebeurd zijn via de voorlopig bewindvoerder van LGU.
 • "Bewuste beschadiging"

  Ook het auditverslag van de stad is in de pers gelekt, nog voor Sihame El Kaouakibi zich kon verdedigen, zegt Vande Lanotte. Hij spreekt van "bewuste beschadiging" en dat tot vier keer toe. "Daarom heeft zij het recht zich publiek te verdedigen", zegt de advocaat, hoewel hij deze zaak liever in de rechtbank wilt voeren. "Na de audit van i-Force is er een stellingenoorlog ontstaan".
 • "Geen 450.000 euro afgewend"

  Vande Lanotte komt tot de inhoud van het verslag. Volgens hem  heeft de bewindvoerder in haar verslag níét gezegd dat 450.000 euro aan subsidies zijn afgewend en in de broekzak van El Kaouakibi zijn beland. Alleen wordt dat nu wel publiekelijk zo voorgesteld.
 • Betwiste geldstromen weerlegd

  Vande Lanotte haalt een aantal concrete betwiste geldstromen aan. Zo stelt de bewindvoerder dat er geen enkel bewijs is voor ondersteuning van A Woman's View, een vehikel van El Kaouakibi, aan de renovatie het Urban House (voor een bedrag van 102.850 euro). Maar volgens Vande Lanotte staat in het verslag van de raad van bestuur dat dit wel degelijk is gebeurd. Ook de begeleidende ingenieur en haar accountant bevestigen dat. De conclusie is dat AWV zelfs niet alle kosten heeft doorgerekend aan LGU. 
  Ook voor betwiste facturen van Opera (10.000 euro), Wannawork (59.090 euro), een sloopbedrijf (31.820 euro) en voor verlichting (13.070 euro) heeft Vande Lanotte een verklaring klaar.
 • Conclusies van Vande Lanotte

  De conclusie van Vande Lanotte is dat de dienstverlening van A Woman's View en Wannawork aan LGU voor een bedrag van 260.782 euro, die de bewindvoerder betwist, wel degelijk gebeurd is en dat die feitelijk aantoonbaar zijn.
  Voorts is 83.425 euro aan specifieke facturen feitelijk aantoonbaar, verklaarbaar en niet afgewend. 
  Er is nog ongeveer 1.402 euro tegoed van AWV aan LGU, en er is nog 26.709 euro + btw door LGU aan Wannawork te betalen.
 • Aankoop van whiteboards

  Vande Lanotte haalt ook de aankoop van whiteboards aan voor een bedrag van 7.154 euro, die op een andere locatie staan dan bij Let's Go Urban. Er is volgens de advocaat echter geen enkele aanwijzing dat het om bewuste fraude gaat en dat ze niet bedoeld waren om op termijn wel voor LGU te dienen.
 • Geen bewijs voor fraude met keuken

  Volgens Vande Lanotte trekt de bewindvoerder ook verkeerde conclusies uit onderschepte e-mails. Zo concludeert de bewindvoerder onder meer dat de bewuste keuken nooit bedoeld was voor het nieuwe Urban House, terwijl dat volgens Vande Lanotte niet aan te tonen valt. Volgens Vande Lanotte beweert El Kaouakibi dat er ook heel wat mails en documenten bewust verdwenen en gemanipuleerd zijn om haar te beschadigen.
 • Eigen vermogen El Kaouakibi

  Volgens Vande Lanotte kloppen de berichten die in de media verschenen over de vermogens van El Kaouakibi ook niet. Zo werd er gesproken over vastgoed met een waarde van 2,5 miljoen euro dat ze zou bezitten. 82% van dat bedrag zou geleend zijn, en een groot deel van de eigen inbreng van El Kaouakibi was nog uit een periode voordat LGU opdrachten gaf aan haar vennootschappen. Dat bedrag zou dus niet uit subsidies kunnen komen.
 • Imago valt moeilijk te herstellen

  Vande Lanotte concludeert dat van het bedrag van 450.000 euro dat de bewindvoerder betwist, 80% speculatief is. Hij geeft toe dat er voor een resterend bedrag van 93.000 euro wel een uitgebreid forensisch onderzoek nodig is. 
  Hij vindt dan ook dat Sihame El Kaouakibi onterecht beschadigd is en dat een eerlijk proces bijna niet mogelijk is. Hij vreest dat de schade voor haar nog moeilijk te herstellen valt.
 • Geen bewijs dat El Kaouakibi facturen vervalst heeft

  Johan Vande Lanotte krijgt een vraag voorgeschoteld over zes gemanipuleerde facturen aan de stad Antwerpen, die mogelijk zouden wijzen op bewuste fraude. Volgens de advocaat zegt zijn cliënte dat ze die facturen zeker niet zelf heeft gemanipuleerd. Volgens Vande Lanotte kunnen die manipulaties, waaronder een vervalst btw-nummer, door eender wie zijn gebeurd. Daarom kan het niet als bewijs worden aangedragen dat El Kaouakibi zelf iets heeft vervalst. "Maar het gaat wel degelijk om ernstige feiten", zegt Vande Lanotte.
 • Verschillende versies over de keuken bij JJ House

  Johan Vande Lanotte heeft bedenkingen bij het verslag van de bewindvoerder, die stelt dat de keuken op maat van JJ House was gemaakt, en dat die daar ook al helemaal gebruiksklaar stond. Volgens Vande Lanotte stelde de gerechtsdeurwaarder daarentegen dat de bewuste keuken er nog ingepakt stond. "Dat zijn twee tegengestelde visies", zegt de advocaat. "Ik ben er zelf niet geweest, dus weet niet wie ik moet geloven."
 • Persconferentie afgelopen

  Vande Lanotte sluit de persconferentie af met de boodschap dat hij "om persoonlijke redenen" een tijdje uit de aandacht verdwijnt.

LEES OOK

Nu in het nieuws