Nieuwe wet rond data moet privacy respecteren én criminaliteit kunnen bestrijden

 ©  Shutterstock

De federale regering werkt aan een reparatiewet op de vernietigde dataretentiewet.

“Die moet enerzijds het recht op privacy respecteren, maar het anderzijds voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogelijk maken de criminaliteit te bestrijden.” Dat zeggen de bevoegde ministers Petra De Sutter (Telecom), Vincent Van Quickenborne (Justitie) en Ludivine Dedonder (Defensie) donderdag in een gezamenlijke reactie op het arrest van het Grondwettelijk Hof.

Zo snel als mogelijk

De rechters van het Grondwettelijk Hof beslisten de wet rond dataretentie te vernietigen. Ze oordelen dat een algemene en ongedifferentieerde bewaring van elektronische communicatiegegevens, zoals die ook in heel wat andere landen bestaat, niet overeenstemt met het Europees recht. Nochtans gelden strenge regels voor zowel de toegang tot als de bewaring van de gegevens, die worden gebruikt in de aanpak van criminaliteit en bedreigingen voor de nationale veiligheid.

De uitspraak komt niettemin niet geheel als een verrassing, bevestigt minister De Sutter. Het Europees Hof van Justitie had zich immers al in gelijkaardige zin uitgesproken. Volgens haar is de regering al met een reparatiewet aan de slag, die ze zo snel mogelijk wil laten goedkeuren in het parlement.

Nationale veiligheid

Van Quickenborne onderstreept het belang van telefoongegevens voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. “In 90 procent van de strafrechtelijke dossiers gebruiken justitie en politie telefoongegevens om zaken op te lossen”, luidt het. “Onze nationale veiligheid en die van onze burgers garanderen is een zeer belangrijke en legitieme zorg voor ons als ministers, net als het behouden van een duidelijk juridisch kader dat de fundamentele rechten en vrijheden waarborgt”, vult Dedonder aan.

 (thv)

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten