CD&V: “Grondwet moet gendergevoelig”

 ©  BELGA

Bron: BELGA

In de grondwet is er nog geen sprake van een voorzitster en een vrouwelijke minister moet in de Grondwet te lezen over welke bevoegdheden “hij” beschikt. Daarom wil CD&V die Grondwet gendergevoelig te maken.

“Nochtans is België vandaag één van de weinige landen die de formele gelijkheid tussen vrouwen en mannen in rechte heeft gerealiseerd”, merkt fractievoorzitster Sabine de Bethune op. “We kunnen niet oprecht beweren te streven naar gendergelijkheid in het algemeen beleid, laat staan dat het ook effectief zou gebeuren, indien onze hoogste juridische norm zelf in strijd is met de minimale vereisten”, vindt ze.

De Grondwet draagt nog de visie van de tijdsgeest waarin ze werd opgesteld en de opvattingen van de oorspronkelijke auteurs. Zo kent de Grondwet enkel een voorzitter, een opvolger, een senator en een Koning. Er is geen sprake van een voorzitster, een opvolgster, een senatrice of een Koningin. Daardoor dient elke vrouwelijke minister in de Grondwet te lezen over welke bevoegdheden “hij” beschikt.

In het voorstel van wijziging van de Grondwet staan alle artikels opgesomd waarvan de gehanteerde terminologie volgens de CD&V “gendergevoelig” gemaakt moeten worden. Het gaat om zowat een derde van de grondwetsartikelen.

Daarnaast wil de fractie dat de Senaat richtlijnen uittekent voor gendergevoelig taalgebruik binnen de assemblee. Daarvoor inspireren ze zich op de richtlijnen die al gelden voor het Europees Parlement. Deze aanbevelingen zullen zowel voor de diensten als voor de fracties nuttig zijn voor de opmaak van wetteksten, parlementaire verslagen en interne administratieve documenten. Voor CDV krijgt de griffier door een aanvulling van het reglement de regie voor het opstellen van de richtsnoeren.

Aangeraden
Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten

Meest gelezen uit de buurt