Weinig ambtenaren kopen studiejaren af

 

 ©  Oomen, Arenda

Bron: BELGA

Volgens het Rekenhof hebben veel minder ambtenaren dan verwacht gebruik gemaakt van de regeling waarbij ze hun studiejaren konden afkopen voor de berekening van hun pensioen.

De nieuwe regeling zag het levenslicht onder de regering-Michel. Het niet langer laten meetellen van de studieperiodes voor de berekening van het ambtenarenpensioen moest voor een harmonisering zorgen met de stelsels van de werknemers en zelfstandigen. Voortaan zou de studietijd enkel nog kunnen meetellen indien de ambtenaar in kwestie daarvoor betaalt.

Halfweg 2020 bleek dat ambtenaren iets meer dan 15 miljoen euro aan regularisatiebijdragen hadden gestort. Het ging vooral om oudere ambtenaren, die dichter bij hun pensioen en dus hun ‘return’ staan. Het staat voor het Rekenhof vast dat de opbrengst een eind onder de ramingen zal blijven.

De cijferaars onderzochten ook de manier waarop de overheid - de Pensioendienst - informatie verstrekte over de regeling. Het succes van de regelgeving staat of valt immers deels met de mate waarin dat gebeurt, luidt het. Het Rekenhof stelt vast dat de Pensioendient de HR-diensten en uitbetalingsorganen van ambtenaren onvoldoende heeft ingeschakeld om informatie te verspreiden. Wel kwamen er infosessies voor het personeel en brochures.

Wet verbeteren

Bovendien slaagt de Pensioendienst er niet in de aanvragen binnen een redelijke termijn af te ronden. De gemiddelde verwerkingstermijn is 172 dagen. Dat is bijna vier keer de wettelijke norm van 45 dagen. “Door de trage totstandkoming van de wet had de Pensioendienst nochtans ruim de tijd om zich voor te bereiden op deze bijkomende opdracht”, klinkt het. Wel merkt het Rekenhof op dat de databank met loopbaangegevens nog altijd onvolledig is, wat de verwerking kan vertragen.

Het Rekenhof ziet ook mogelijkheden om de wet zelf te verbeteren. Zo werd de aanvraagprocedure niet nauwkeurig genoeg bepaald en ontbreekt een termijn waarbinnen de aanvrager moet reageren op het keuzevoorstel. Er ontbreken ook specifieke regels voor enkele bijzondere groepen, zoals ambtenaren die om gezondheidsredenen ambtshalve worden gepensioneerd.

LEES OOK

Nu in het nieuws