Cathy Berx: “Er is een waardevol natuurgebied verloren gegaan”

Na de grote brand in het gebied Groot Schietveld in Brecht heeft gouverneur Cathy Berx het provinciaal rampenplan afgekondigd. Ruim 180 brandweerlui zijn nu aan de slag om de complexe brand te proberen blussen, maar de schade is nu al niet te overzien. “Er is een waardevol natuurgebied verloren gegaan”, zei Berx op een persconferentie.

Jonas Rosquin, Elke Lamens

Schietoefeningen van het leger lagen aan de oorzaak van de grote brand. 180 brandweerlui proberen het vuur nu te blussen. Verschillende korpsen bieden versterking. “Er zijn grondtroepen uit Nederland en ook een blushelikopter op komst die een groter debiet heeft dan die uit Antwerpen die nu al wordt ingezet”, zegt Berx. De helikopter zal water uit de E10-plas opliften om over het brandende gebied uit te storten. Brandweerploegen die nu aan de slag zijn worden rond 19 uur vanavond afgelost door ploegen uit Limburg.

Cathy Berx 

Cathy Berx ©  BELGA

De brand is alleszins nog niet onder controle en zal zeker nog een hele avond woeden. “Er staat een wispelturige wind die in alle richtingen waait en zo tekeer kan gaan op de droge vegetatie. We hopen dat die wind vannacht gaat liggen, wanneer de vochtigheidsgraad stijgt en de dauw ons zal helpen de brand onder controle te krijgen”, aldus Berx.

De schade is nu al groot. “300 hectare van het 1.500 hectare groot gebied is al in vlammen opgegaan. Dat is ook een ramp voor de broedvogels. Leeuweriken maken hun nesten op de grond en die zijn dus verloren gegaan. We zijn al laat op het broedseizoen, zodat er niet meer opnieuw zal worden gebroed. Ook is er heel wat bijzondere vegetatie verloren gegaan”, zegt Berx.

Natuur en Bos hoopt dat de natuur zich alsnog kan herstellen. “Het betreft vooral heidevegetatie die door de lange droogteperiode heel brandbaar is. Omdat de brand vooral oppervlakkig is, is de kans groot dat het natuurgebied zich in de toekomst herstelt. Heidevegetatie heeft een groot regeneratievermogen. Het is wel een probleem dat het broedseizoen volop bezig is. We verwachten slachtoffers bij reptielen en vernietiging van broedsels van grondbroeders.”

 
 

LEES OOK

Nu in het nieuws