Maatregelmotivatie is lichtjes toegenomen, maar niet in Wallonië

Bron © BELGA

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De motivatie om zich aan de coronaregels te houden, is in ons land lichtjes toegenomen sinds de federale regering op 14 april het einde van de paaspauze heeft aangekondigd, behalve in Wallonië. 46 procent van de Belgische deelnemers geeft aan dat de algemene strategie om het coronavirus in te dammen (helemaal) niet doeltreffend is.

In Wallonië geeft amper 24 procent nog aan erg gemotiveerd te zijn om de maatregelen te volgen. Maar ook in Vlaanderen is de groep zeer gemotiveerde mensen beperkt: 36 procent.

46 procent van de Belgische deelnemers geeft aan dat de algemene strategie om het coronavirus in te dammen (helemaal) niet doeltreffend is, een percentage dat niet verschilt van de voorlaatste golf. “We kunnen stellen dat noch de motivatie van de bevolking, noch haar gedrag is verbeterd sinds de aankondiging van de versoepelingen”, besluiten de onderzoekers. “Ook al zijn de meeste hiervan nog niet in voege.”

“Een algemeen gevoel van ontmoediging blijft aanwezig bij een aanzienlijk deel van de bevolking”, staat er nog in het rapport te lezen, “waarbij de risico’s op besmetting onvoldoende realistisch worden ingeschat.” De trend doet zich sterker voor bij Franstalige deelnemers. “Zorgwekkend is dat deze negatieve motivationele trends zich duidelijker aftekenen bij niet-gevaccineerde personen die er net het meeste baat bij hebben om zich trouw aan de maatregelen te blijven houden.”

MEER OVER HET CORONAVIRUS