Poetshulpen kunnen werk opschorten als werksituatie gevaarlijk is

Illustratie. 

Illustratie. ©  FRED DEBROCK

Werknemers in de dienstenchequesector kunnen voortaan, met behoud van loon, het werk opschorten als ze van mening zijn dat ze moeten werken in onveilige en gevaarlijke situaties. Op voorstel van minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) troffen de federale regering en het Overlegcomité enkele maatregelen. Dermagne wijst erop dat de blootstelling aan het coronavirus in deze sector zeer groot is, en hij hoopt zo deze werknemers te beschermen.

blgBron: BELGA

Het volgende ministerieel besluit over de coronamaatregelen zal werkgevers bovendien verplichten om per shift in een chirurgisch wegwerpmasker te voorzien, en een extra masker als de shift langer duurt dan vier uur. Daarnaast krijgen de werknemers ook voldoende desinfecterende gel. “Het is gedaan met rekenen op goodwill”, zegt Dermagne. “We moeten deze werknemers beschermen.”

Velen van hen hebben soms geen andere keuze dan aan hun dienst beginnen, zegt de PS-vicepremier. “Dat doen ze, hoewel ze zich zo blootstellen aan gezondheidsrisico’s door in contact te komen met mensen die geen masker dragen in een te kleine en slecht geventileerde ruimte. Dat is onaanvaardbaar.”

Voortaan kunnen ze dus de situatie zelf inschatten. Een werknemer die zich onveilig voelt, kan, na contact met de werkgever, het werk onderbreken zolang het probleem niet is opgelost. Als er niet snel actie wordt ondernomen om de situatie te verhelpen, moet de werknemer het werk niet hernemen. Die beslissing mag bovendien geen financiële gevolgen hebben: het volledige salaris wordt behouden.

In deze sector komen verschillende indicatoren van een verhoogd risico samen, zegt Dermagne. “Deze werknemers moeten zich in de privéwoningen van klanten begeven door de aard van hun job. Ze zien vaak meerdere cliënten op een dag. Bovendien lopen ze het risico om verschillende mensen te kruisen, nu telewerken verplicht is en ook les op afstand wordt gegeven.”

Die risico’s komen boven op andere verzwarende omstandigheden waarmee deze werknemers te maken krijgen, duidt Dermagne. “Ze zijn vaak genoodzaakt om te blijven werken bij ziekte, aangezien het dikwijls gaat om alleenstaande moeders die zich in een precaire financiële situatie bevinden. Tot slot maakt de moeilijke driehoeksverhouding tussen de werknemer, de klant/gebruiker en de werkgever de beroepssituatie nog ingewikkelder: wie heeft welke rechten/plichten?”

LEES OOK

Nu in het nieuws