Primeur in Kinrooi: gezuiverd rioolwater als bron van water voor landbouw

Landbouw

Primeur in Kinrooi: gezuiverd rioolwater als bron van water voor landbouw
Kinrooi -

Voor het eerst in Vlaanderen zal via ondergrondse irrigatie gezuiverd rioolwater hergebruikt worden in de landbouw. Die nieuwe techniek wordt onderzocht op een landbouwveld in Molenbeersel bij Kinrooi.

De voorbije jaren werd Limburg en Vlaanderen geconfronteerd met lange en intense droogteperiodes, met grondwaterpeilen die laag zijn voor de tijd van het jaar en captatieverboden op de onbevaarbare waterlopen ...

AANGERADEN